Zapraszamy na warsztaty trenerskie! – Amnesty International

Zapraszamy na warsztaty trenerskie!

Uczestnicy warsztatów:

 • zdobędą podstawowe informacje nt. praw człowieka i działalności Amnesty International;
 • dowiedzą się jak prowadzić warsztaty  z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i upowszechniania tolerancji, tematyki gender, uchodźców oraz praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych;
 • poznają techniki pracy trenera oraz będą mieli szansę wykorzystać je w praktyce;
 • poznają program edukacyjny Amnesty International PRAWA CZŁOWIEKA – EDUKACJA – DZIAŁANIE
 • będą mogli dołączyć do zespołu edukacyjnego Amnesty International i zaangażować się w edukację na rzecz praw człowieka.

Zajęcia odbędą się w Warszawie w trzy weekendy:

 • 18 – 19 października 2008
 • 25 – 26 października 2008
 • 15 – 16 listopada 2008

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy.
Warsztaty prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów i trenerki Amnesty International.
Uczestnicy zajęć otrzymają certyfikaty poświadczające nabyte podczas warsztatów umiejętności.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Ilość miejsc – ograniczona.  O zakwalifikowaniu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie prosimy o wysyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu zawierających:

 • imię i nazwisko, nazwę uczelni i kierunek studiów;
 • dane kontaktowe: e-mail i numer telefonu komórkowego;
 • krótką informację o zainteresowaniach i ewentualnym dotychczasowym doświadczeniu trenerskim oraz uzasadnienie chęci udziału w warsztatach

na adres edukacja-warszawa@amnesty.org.pl z dopiskiem WARSZTATY TRENERSKIE.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 października 2008 (poniedziałek). Z osobami zakwalifikowanymi na warsztaty skontaktujemy się 15 października (środa). Formularz zgłoszeniowy

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3411