Zaproszenie na Walne Zgromadzenie i świętowanie 25-lecia Amnesty International w Polsce – Amnesty International

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie i świętowanie 25-lecia Amnesty International w Polsce

23 maja w Warszawie odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu naszej organizacji. Podczas Walnego Zgromadzenia będziemy podsumowywać ostatni rok działalności Stowarzyszenia i ruchu międzynarodowego. Podejmiemy również najważniejsze decyzje dotyczące kierunków działań i zmian w polskiej sekcji. 

Przed nami wyjątkowe Walne Zgromadzenie, które będzie połączone ze świętowaniem 25 lat istnienia Amnesty International w Polsce. Oprócz formalnych obrad zapraszamy na wieczorne spotkanie, które będzie okazją do podsumowania ostatnich lat naszej działalności na rzecz praw człowieka.

Będzie to także niezwykła okazja do wspólnego świętowania i spotkania osób, które od 25 lat tworzą i wspierają Amnesty International w Polsce. Aby zgłosić swój udział w Walnym Zgromadzeniu i w wieczornym spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza lub przesłanie swoich danych listownie na adres Stowarzyszenia (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania i numer karty członkowskiej) do 10 maja.

Najważniejszym punktem programu Walnego Zgromadzenia będzie głosowanie nad przyjęciem raportów – merytorycznego i finansowego – oraz wybór nowych władz Stowarzyszenia.
Osoby zainteresowane kandydowaniem do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia prosimy przed wysłaniem zgłoszeń o dokładne zapoznanie się z uchwałą Zarządu nr 1/04/2015. Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy wysłać do biura Stowarzyszenia na adres email 25lat(at)amnesty.org.pl lub listem poleconym do 16 maja 2015 roku, do godz. 23:59.

Wyjątkowym gościem tegorocznego Walnego Zgromadzenia będzie Steve Crawshaw, Director, Office of the Secretary General, AI, który poprowadzi konsultacje na temat globalnych kampanii na lata 2016-2019.

Na wieczorne spotkanie dołączy wielu innych znamienitych i ważnych dla Amnesty International gości. Liczymy na Waszą obecność! Pokażmy, jak silnym jesteśmy ruchem!

*******************
Informacje dodatkowe:

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w sobotę 23 maja 2015 r. w godzinach 12.00 – 17.00. Poprzedzone będą konsultacjami w sprawie globalnych kampanii na lata 2016 – 2019 (10.30 – 12.00). Miejsce obrad i konsultacji: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39.
Od godziny 19.00 zapraszamy na spotkanie z okazji 25-lecia Amnesty International w Polsce, które odbędzie się w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta przy Placu Małachowskiego 3, w Sali Multimedialnej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
1176