Zatrudnimy Specjalistę/Specjalistkę ds. komunikacji z członkostwem – Amnesty International

Zatrudnimy Specjalistę/Specjalistkę ds. komunikacji z członkostwem

Stowarzyszenie Amnesty International, członek światowego ruchu Amnesty International, jedna z największych organizacji działających na rzecz praw człowieka w Polsce i na świecie, poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty / Specjalistki ds. komunikacji z członkostwem.

Do zadań zatrudnionej osoby należeć będzie m.in. :

 • współpraca z Managerką Fundraisingu i innymi członkami zespołu
 • obsługa bazy danych – po przeszkoleniu,
 • przygotowanie malingów, skryptów, innych materiałów skierowanych do członkostwa
 • prowadzenie monitoringu prowadzonych działań
 • przygotowywanie projektów komunikacyjnych

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe lub studentka/student V roku studiów,
 • doświadczenie w przygotowywaniu pism, tekstów, informacji
 • bardzo dobra znajomość Excel
 • zdolności analityczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • zainteresowanie tematyką trendów w marketingu i komunikacji
 • znajomość specyfiki pracy sektora organizacji pozarządowych
 • dyspozycyjność w dniach 18-19 marca w celu przeszkolenia

Zatrudnionej osobie oferujemy: 

 • zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu (3/4 etatu) w ramach umowy zlecenie w organizacji o ugruntowanej pozycji na okres 4 miesięcy (istnieje możliwość przedłużenia)
 • pracę w młodym, dynamicznym zespole, zmotywowanym na osiąganie celów,
 • zdobycie doświadczenia w pracy w jednej z największych organizacji pozarządowych na świecie,

Zatrudnienie jest oferowane od 1 marca 2010 roku.
Stowarzyszenie Amnesty International stosuje zasady Equal Opportunity Employer (EOE). Stowarzyszenie przy wyborze i awansie pracowników nie stosuje kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.
Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie cv oraz listu motywacyjnego na adres magda.sadlowska@amnesty.org.pl do 14 lutego 2010 roku.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 15-16 lutego 2010.
W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2825