Zbiorowe gwałty w Demokratycznej Republice Konga: Unia Europejska powinna zadbać o to, by pomoc trafiała bezpośrednio do ofiar – Amnesty International

Zbiorowe gwałty w Demokratycznej Republice Konga: Unia Europejska powinna zadbać o to, by pomoc trafiała bezpośrednio do ofiar

Raport Amnesty International: Demokratyczna Republika Konga: masowe gwałty: czas temu zaradzić (dostępny pod adresem http://www.amnesty-eu.org) dokumentuje przypadki brutalnej przemocy seksualnej oraz ukazuje brak dostępu do opieki medycznej, która jest jedną z najbardziej pilnych potrzeb ofiar gwałtu.

-Unia Europejska jest dla Demokratycznej Republiki Konga jednym z podstawowych źródeł pomocy, dlatego ma duży wpływ na sposób wydatkowania pieniędzy. Wzywamy ministrów spotykających się dziś na szczeblu unijnym w celu przedyskutowania kwestii takich jak zdrowie, prawa reprodukcyjne i problem HIV/AIDS, do zapewnienia, że opieka medyczna dla ofiar gwałtu stanie się jednym z priorytetowych punktów w unijnym programie pomocy dla Demokratycznej Republiki Konga,- powiedział Dick Oosting, Dyrektor biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.

-To szansa dla Unii Europejskiej na uczynienie lepszym życia dziesiątek kobiet, dziewcząt i dzieci, które są ofiarami jednych z najbardziej rozpowszechnionych i brutalnych przypadków gwałtu, jakie kiedykolwiek miały miejsce w sytuacjach konfliktu zbrojnego,- dodał Dick Oosting.

Raport Amnesty International pokazuje w jaki sposób kobiety, dziewczęta, dzieci a nawet niemowlęta, jak również mężczyźni systematycznie poddawani byli gwałtom i torturom we wschodniej części Konga, gdzie ponad 20 grup zbrojnych walczyło o przejęcie kontroli nad złożami kraju.

Część osób to ofiary wielokrotnego gwałtu i innych form przemocy seksualnej w niezależnych od siebie okolicznościach i ze strony różnych sił biorących udział w wojnie. Inne były gwałcone nawet przez 25 bojowników bądź spędzały miesiące lub lata w seksualnej niewoli. Gwałtom często towarzyszyły tortury o podłożu seksualnym, takie jak przebijanie bagnetem czy też wkładanie ostrych przedmiotów do pochwy a nawet oddawanie strzałów w okolice genitaliów.

Podczas gdy niezliczone kobiety i dziewczęta potrzebują niezwłocznej opieki a wiele z nich cierpi na zaburzenia pourazowe w wyniku bolesnych doświadczeń, nie uczyniono jak dotąd żadnych zorganizowanych działań w celu udzielenia im pomocy.

Amnesty International jest zaniepokojona faktem, że zarówno rząd Demokratycznej Republiki Konga jak i społeczność międzynarodowa nie spieszą się z wypełnianiem swoich zobowiązań o ochronie prawa człowieka do zdrowia w przypadku ofiar gwałtów jak również całego kongijskiego społeczeństwa.
Amnesty International wzywa rząd Demokratycznej Republiki Konga oraz społeczność międzynarodową łącznie z Unią Europejską do podjęcia natychmiastowych działań w celu ułatwienia ofiarom gwałtu dostępu do opieki medycznej oraz w celu uczynienia poprawy systemu opieki medycznej w Kongu zadaniem priorytetowym.
 
Zobacz także video http://emedia.amnesty.org/drc-261004-eng.ram
tłumaczenie: Magdalena Laskowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

4621