Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia; Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość seksualną – Amnesty International

Zbrodnie nienawiści, zmowa milczenia; Tortury i okrutne traktowanie ze względu na tożsamość seksualną

Niniejszy raport należy do serii publikacji wydanych przez Amnesty International w ramach światowej kampanii przeciwko torturom. Kampania ta rozpoczęła się w październiku 2000 r.
Celem kampanii jest wstrząśnięcie ludźmi z całego świata, tak aby podjęli działania przeciwko torturom.

-Formy doznawanej dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, religię czy niepełnosprawność są bardzo różne – to różnica w różnicy. Wszystkie je łączy naruszenie godności człowieka wskutek przynależności do pewnej grupy.

W przypadku osób homoseksualnych historia i doświadczenia uczą, że cierpienie ma swe korzenie nie w nędzy czy bezradności, ale w braku widoczności. Piętnowanie pożądania, naznaczenie spontanicznych odruchów ciała mianem perwersji i znamionami wstydu, zakaz wyrażania miłości, odmowa pełnego moralnego prawa do udziału w społeczeństwie ze względu na to, kim się jest – to właśnie uderza w godność i poczucie własnej wartości tej grupy.-

Albie Sachs, sędzia Trybunału Konstytucyjnego RPA, 1998
Pełen raport w wersji polskiej

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

5280