Zespół ds. Edukacji Amnesty International w Łodzi zaprasza – Amnesty International

Zespół ds. Edukacji Amnesty International w Łodzi zaprasza

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zapoznać się z  filozofią i historią praw człowieka oraz systemami ochrony tych praw, jak również zmierzyć się z takimi pojęciami jak tolerancja, dyskryminacja, gender, przemoc, uchodźcy, kara śmierci, homofobia, rasizm i wieloma innymi.
Pragniemy kompleksowo przygotować uczestników i uczestniczki do pracy trenerskiej i działalności edukacyjnej na rzecz praw człowieka w ramach naszej organizacji.
Moduł I – Historia i filozofia praw człowieka. Kara śmierci  na świecie. Problem uchodźców. Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturowe.
Moduł II – Gender. Przemoc wobec kobiet. Dyskryminacja. Stereotypy. Uprzedzenia. Społeczeństwo i kultura jako system opresji.
Moduł III – Kompetencje trenerskie. Praca z grupą. Praca w grupie. Rozwiązywanie konfliktów. Superwizja trenerska.
Warunkiem otrzymania certyfikatu trenera/trenerki praw człowieka Amnesty International jest obecność na wszystkich spotkaniach, zaliczenie testu (historia i filozofia praw człowieka) oraz przeprowadzenie 10 godzin praktyk trenerskich.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy i trenerki Zespołu ds. Edukacji Amnesty International.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy  nie zwracają kosztów podróży, noclegów oraz nie zapewniają wyżywienia.
Termin zgłoszeń: 9 listopada 2008.
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza, który zostanie przesłany każdemu po skontaktowaniu się z nami.
Wyniki rekrutacji: 10 listopada.
Ilość miejsc ograniczona!

Kontakt: tomasz.felczak@amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3372