Zgłoś artykuł do Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International 2004! – Amnesty International

Zgłoś artykuł do Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International 2004!

Nagrodę otrzyma autor/autorka najlepszego tekstu poświęconego tematyce praw człowieka, opublikowanego w prasie lub Internecie w 2004 r. Wręczenie nagrody-statuetki nastąpi w przypadającym 10 grudnia br. Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

Laureata/laureatkę wyłoni kapituła w składzie:
–      prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich
–      Konstanty Gebert, publicysta
–      Piotr Zaremba, publicysta
–      Krystyna Kurczab-Redlich, publicystka, laureatka Nagrody Dziennikarskiej AI 2003
–      Kinga Dąbrowska, prezeska Amnesty International Polska
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka opublikowanego w br. do dnia 30 listopada 2004 r.
Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje i dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe.

Artykuł należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
 
Amnesty International
Ul. Marszałkowska 68/70 m.29
00-676 Warszawa
tel./fax. 022-828-56-77
e-mail: mirella.panek@amnesty.org.pl
www.amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4612