Zgłoś się do projektu START THE CHANGE! i zmień świat na lepsze! – Amnesty International

Zgłoś się do projektu START THE CHANGE! i zmień świat na lepsze!

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, edukatorów i edukatorki oraz wszystkie osoby pracujące z młodzieżą do udziału w projekcie edukacji globalnej i edukacji praw człowieka „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”.

O PROJEKCIE  

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu>>>

CO MOŻESZ ZYSKAĆ, ANGAŻUJĄC SIĘ W PROJEKT START THE CHANGE! 

 • Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie warsztatów skierowanych do młodych ludzi poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, prawom człowieka i migracji, a także budowanie wśród nich postaw odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz globalnej sprawiedliwości.    
 • Otrzymasz pakiet innowacyjnych materiałów edukacyjnych umożliwiających skuteczną pracę z młodzieżą.   
 • Przez cały czas uczestnictwa w projekcie będziesz mógł/mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia tutora/tutorki.  
 • Będziesz mieć możliwość uczestnictwa w wirtualnych seminariach z ekspertami i ekspertkami, które wzbogacą Twoją wiedzę i podniosą kompetencje dydaktyczne. 
 • Poznasz realia pracy nauczycieli i nauczycielek z 12 innych krajów Unii Europejskiej, wymienisz się doświadczeniami i dobrymi praktykami.  
 • Otrzymasz zaświadczenie wydane przez Amnesty International z wyszczególnionymi tematami i liczbą godzin odbytych szkoleń i seminariów. 
 • Zdobędziesz doświadczenie współpracy z największą organizacją działającą na przecz praw człowieka na świecie, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla! 

KOGO SZUKAMY? 

Do udziału w projekcie zachęcamy przede wszystkim osoby, które mają doświadczenie pracy edukacyjnej z młodzieżą powyżej 13 roku życia – nauczycieli, nauczycielki, edukatorów i edukatorki, aktywistów i aktywistki. Szukamy osób mających chęć i gotowość mobilizowania społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz globalnej sprawiedliwości.  

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ OSOBA UCZESTNICZĄCA W PROJEKCIE? 

 • Uczestnictwo w szkoleniu w dniach 2-4 marca w pełnym wymiarze godzin.
  Szkolenie odbędzie się w ośrodku szkoleniowym pod Warszawą i rozpocznie się w piątek,  2 marca o 12.00, a zakończy w niedzielę,  4 marca o 14.00. 
 • Realizacji ścieżki edukacyjnej dla co najmniej 20 młodych osób z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Ścieżka edukacyjna to 3 oddzielne zajęcia warsztatowe dla tej samej grupy osób oraz jedno działanie poza szkołą wraz z instytucją/społecznością lokalną realizowane zgodnie z metodologią uczenia się poprzez zaangażowanie. 
 • Uczestnictwo w co najmniej dwóch interaktywnych webinariach metodyczno-dydaktycznych organizowanych w okresie marzec – czerwiec 2018.  W webinarium uczestniczyć można z dowolnego miejsca, mając dostęp do komputera oraz stabilne połączenie z internetem.
 • Uczestnictwo w co najmniej dwóch interaktywnych grupowych konsultacjach z tutorem  organizowanych w okresie marzec – czerwiec 2018. 
 • Udział w anonimowym badaniu kwestionariuszowym i wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu.  

KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA 

Osobom uczestniczącym w szkoleniu zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Interregio) z/na szkolenie. 

REKRUTACJA 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie START THE CHANGE! i realizacją planowanych działań, proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>>

Na zgłoszenia czekamy do 6 lutego 2018 roku. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Michałem Kłopockim pod adresem: michal.klopocki@amnesty.org.pl.  

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” jest finansowany przez Komisję Europejską. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

15168