Zimbabwe: Atak na politycznych opozycjonistów – Amnesty International

Zimbabwe: Atak na politycznych opozycjonistów

-Morgan Tsvangirai powinien zostać natychmiast zwolniony albo postawiony w stan oskarżenia za konkretne wykroczenie,- komentuje Amnesty International.
Zgodnie z informacjami zawartymi w raportach, Morgan Tsvangirai został zatrzymany na blokadzie drogowej ustawionej na północ od Bulawayo. Obecnie przetrzymywany jest w komisariacie policji w Lupane. Nie wiadomo jednak, jakie zarzuty zostały mu postawione.
W marcu 2007 roku Tsvangirai wraz z kilkorgiem członków z Ruchu na rzecz Demokratycznych Zmian oraz kilkorgiem aktywistów przetrzymywany był w areszcie policyjnym, gdzie w trakcie przesłuchań stosowano przeciw nim przemoc fizyczną, w wyniku której musieli poddać się hospitalizacji.
Tsvangirai aresztowany został dzień po ukazaniu się krytycznego raportu Amnesty International, który unaocznił jak poważnie naruszane były prawa człowieka od czasu marcowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych. W raporcie opisane zostały m.in. przypadki zabójstw, torturowania, bicia, zastraszania oraz innych form znęcania się nad zwolennikami MDC oraz obrońcami praw człowieka w Zimbabwe.
Amnesty International ujawniło również, że świadek porwania, Shepherd Jani, który był kandydatem na senatora z ramienia MDC, musiał się ukrywać, obawiając się bezprawnych działań, których ofiarą mógł paść ze strony agentów Centralnej Organizacji Wywiadowczej (Central Intelligence Organization – CIO). Bezpośrednim powodem tego były pogróżki telefoniczne, skierowane zarówno do niego jak i jego rodziny, a pochodzące prawdopodobnie od agentów państwowych. Shepherda Jani nakłaniano do oddania się w ręce organów ścigania na głównym posterunku policji w Harare. Amnesty potwierdzało zarówno zastraszenie świadka, jak i to, że jego życie było w ciągłym niebezpieczeństwie.
21 maja Kumbirai Masimo był świadkiem porwania Shepherda Jani, kandydata na senatora z okręgu Murwea Północna, uprowadzonego przez agentów tajnych służb CIO. Ciało Shepherda Jani znaleziono 4 dni później.
-Rząd Zimbabwe musi zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Morganowi Tsvangirai, Kurmirai Masimo i wszystkim innym, którzy – uważani za poważnych politycznych przeciwników obecnego rządu – stali się ofiarami niebezpiecznych sankcji- komentuje Amnesty International.
Amnesty International stwierdza także, że bardzo wielu naruszeń praw człowieka dopuszczają się w Zimbabwe zwolennicy Afrykańskiej Unii Narodowej Zimbabwe – Frontu Patriotycznego (Zimbabwe African National Union -Patriotic Front, ZANU-PF) oraz członkowie Stowarzyszenia Weteranów Wojennych Wyzwolenia Narodowego Zimbabwe (Zimbabwe National Liberation War Veterans Association – ZNLWA), znani jako -weterani wojenni-.
Instytucje bezpieczeństwa państwa, szczególnie Policja Republiki Zimbabwe, niechętnie przeciwdziałają tym atakom i równie niechętnie ścigają sprawców, zezwalając im na bezkarne zabijanie, torturowanie, napaści na zwolenników MDC czy nawet podpalanie ich domów i miejsc pracy. W rzeczywistości, w niektórych przypadkach, władze same podjudzały członków tych grup, a nawet kierowały ich atakami.
Rząd Zimbabwe znacznie ograniczył również możliwości niesienia pomocy przez międzynarodowe agencje pomocy działających na terenie kraju.
-Wprowadzając restrykcje dotyczące agencji pomocy, takich jak CARE International, którą zmuszono ostatnio do zawieszenia swojej działalności terenowej na obszarze Zimbabwe, rząd Zimbabwe przyjmuje sobie za cel zatuszowanie w oczach świata najgorszej formy przemocy sponsorowanej przez państwo,- informuje Amnesty Inernational. 
Miliony ludzi w Zimbabwe staną się ofiarami ograniczeń nałożonych na agencje pomocy, które, jak się zdaje, tylko pogorszą kryzys żywnościowy w Zimbabwe i związane z nim, narastające problemy.
Tłumaczyła Ola Tarnowska
Redagował Grzegorz Rychlik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3557