Zimbabwe: Działaczka LGBT uniewinniona – Amnesty International

Zimbabwe: Działaczka LGBT uniewinniona

16 grudnia sąd najniższej instancji w Harare uniewinnił Ellen Chademana – asystentkę administracyjną pozarządowej organizacji Gejów i Lesbijek w Zimbabwe (GALZ – ang. Gays and Lesbians of Zimbabwe).
Zarzuty zostały jej postawione po majowym nalocie uzbrojonego oddziału policji na biura GALZ w Milton Park, Harare. Działaczkę i jej współpracownika, Ignatiusa Mhambiego, aresztowano i przetrzymywano przez sześć dni w więzieniu w Harare. Oboje zwolniono za kaucją, a dochodzenie kontynuowano. Ignatius Mhambi został oczyszczony z postawionych mu zarzutów w lipcu.
-Ellen Chademana oraz inni pracownicy GALZ byli niejednokrotnie nękani z powodu swojej w pełni legalnej pracy związanej z obroną praw członków zimbabweńskiego społeczeństwa LBGT-, twierdzi Michelle Kagari z Amnesty International.
-Chociaż jesteśmy zadowoleni z uniewinnienia Ellen Chademana, będziemy dalej nalegać, aby rząd i policja zaprzestały uporczywego dręczenia obrońców praw człowieka w Zimbabwe-.
W swoim wywiadzie z Amnesty International działaczka wyraziła swoje zadowolenie z wyroku, jednocześnie jednak powiedziała, że obawia się o swoje bezpieczeństwo. W środę wieczorem, przed ogłoszeniem wyroku przez sąd, policja pojawiła się w biurach GALZ żądając wpuszczenia i grożąc członkom ochrony aresztem.
-Niezaprzeczalnie było to działanie, które miało na celu zastraszenie, a które świadczy o przekroczeniu uprawnień przez policję-, stwierdziła Michelle Kagari.
-Policja musi uznać rolę wszystkich obrońców praw LGBT: musi zaprzestać ich nękania oraz zapewnić im ochronę i bezpieczeństwo-.
Tłumaczyła: Barbara Pawłowska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

2493