Zimbabwe: francusko-afrykański szczyt musi potępić bezkarność i represje państwowe wymierzone w społeczeństwo obywatelskie – Amnesty International

Zimbabwe: francusko-afrykański szczyt musi potępić bezkarność i represje państwowe wymierzone w społeczeństwo obywatelskie

AFR 46/003/2003
W ciągu ostatnich trzech lat rządowe siły bezpieczeństwa Zimbabwe, jak i sponsorowane przez państwo oddziały zbrojne dokonały wielu naruszeń praw człowieka. Przyczyniło się to do dalszego wzmocnienia poczucia bezkarności, rozwijającego się przez ostatnie dwie dekady. Ostateczna odpowiedzialność za popełniane z premedytacją, sponsorowane przez państwo kampanie prześladowań i przemocy, z włączeniem tortur, spoczywa na rządzie Zimbabwe.

-Cykl prześladowań, aresztowań i tortur wymierzonych w osoby pokojowo wyrażające swoje opinie, jak i w tych stojących w opozycji do rządu musi się zakończyć. Odpowiedzialni za naruszenia praw człowieka i prześladowania muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności-, twierdzi organizacja.

Od początku 2003 roku nasiliły się represje państwowe wobec obrońców praw człowieka i opozycyjnych parlamentarzystów w celu ich uciszenia.

22 stycznia the Amani Trust – organizacja broniąca praw człowieka, pracująca z ofiarami tortur – otrzymała pogróżki wysadzenia w powietrze ich biura. Organizacja zawiesiła już większość swoich działań w Zimbabwe ze względu na troskę o bezpieczeństwo swoich pracowników.

15 stycznia Job Sikhala z Ruchu na Rzecz Demokratycznych Przemian, członek parlamentu z St. Mary, jak i z Harare Gabriel Shumba, prawnik zimbabwańskiego Forum NGO na rzecz praw człowieka, Charles Mutama, biskup Shumba i Turai Magaya zostali aresztowani przez policję pod zarzutem próby usiłowania -obalenia konstytucyjnego rządu-. Dowody medyczne przedstawione w sądzie 17 stycznia wskazują na to, że tych pięciu mężczyzn bito po stopach, a Job Sikhala i Gabriel Shumba byli poddawani torturom z użyciem elektryczności.

Podczas wizyty prezydenta Mugabe w Paryżu rząd francuski ma okazję wykazać swoje przywiązanie do wytycznych polityki UE wobec krajów trzecich w kwestii tortur i innego nieludzkiego i poniżającego traktowania i karania, według których -celem UE jest wywieranie wpływu na kraje trzecie tak, by podjęły one skuteczne środki w celu zapobiegania torturom i złemu traktowaniu oraz by dbały one o faktyczne przestrzegania zakazu tortur i złego traktowania-.

W kontekście regionalnych afrykańskich instrumentów ochrony praw człowieka AI podkreśla, że artykuł 5 Konwencji Afrykańskiej, której stroną jest także Zimbabwe, zabrania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania. Ponadto w wytycznych i środkach Komisji Afrykańskiej co do zakazania tortur i nieludzkiego czy poniżającego traktowania stwierdza się, że nie powinno się zezwalać na immunitety chroniące podejrzanych o torturowanie i tych, którzy za akty tortur i złego traktowania są odpowiedzialni, przed legalnym postępowaniem procesowym.

AI nawołuje głowy państw afrykańskich i rząd francuski, by podjęły kroki konieczne do zapewnienia wypełniania przez władze Zimbabwe zobowiązań wnikających z wyżej wymienionych wytycznych.

-Liderzy afrykańscy muszą zająć stanowisko przeciwko sponsorowanej przez rząd przemocy w Zimbabwe. Silne, publiczne przeciwstawienie się jest konieczne dla zatrzymania bezkarności w Zimababwe i dla ochrony praw człowieka wszystkich obywateli tego kraju-, powiedziała AI.
Tłumaczenie: Anna Witeska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5081