Zimbabwe: Nie można zakazywać działalności organizacjom praw człowieka

AFR 46/021/2004
Podjęte kroki są podobno zawarte w szkicu ustawy regulującej operacje organizacji pozarządowych. 

Amnesty International stwierdziła: -Raporty wskazują, iż podobnie jak z innymi ustawami zatwierdzonymi i wprowadzonymi na przestrzeni ostatnich dwóch lat, rząd, korzystając z nowych zarządzeń, będzie zagłuszał krytyczne głosy oraz ograniczał prawo do wolności słowa.
Jest to jawną próbą tłumienia krytycznych opinii struktur władzy podjętą przez rząd Zimbabwe w obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych (zaplanowanych na marzec 2005).

Amnesty International wzywa rząd Zimbabwe do natychmiastowego zniesienia lub wniesienia poprawek do wszystkich ustaw, które naruszają prawa człowieka do wolności słowa, wolnych związków i zgromadzeń oraz do dostosowania narodowego ustawodawstwa z Międzynarodowymi Paktami Praw Obywatelskich i Politycznych, Kartą Afrykańską oraz innymi międzynarodowymi standardami praw człowieka.
Podczas otwarcia posiedzenia parlamentu 20 lipca 2004 roku, Prezydent Mugabe potwierdził, iż nowe ustawy regulujące działalność organizacji pozarządowych zostaną wprowadzone w celu zastąpienia obecnego prawa dotyczącego Private Voluntary Organizations (Prywatne Dobrowolne Organizacje).
Tłumaczenie: Jacek Lipka

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4741