Zimbabwe: Przywódcy krajów południowej Afryki muszą potępić łamanie praw człowieka – Amnesty International

Zimbabwe: Przywódcy krajów południowej Afryki muszą potępić łamanie praw człowieka

Listy zostały wysłane do głów państw i rządów biorących udział w szczycie Wspólnoty do Spraw Rozwoju Południowej Afryki (SADC), który odbędzie się 16 sierpnia na Mauritiusie.

-Traktat SADC obliguje państwa członkowskie do postępowania zgodnie z zasadami praw człowieka, demokracji i zasadami prawa, tak więc przywódcy południowej Afryki są obciążeni szczególną odpowiedzialnością za reakcje na kryzys praw człowieka w Zimbabwe. Chociaż sprawa Zimbabwe jest omawiana na szczytach SADC już od trzech lat, nie widać żadnej poprawy w sytuacji dotyczącej praw człowieka w tym kraju,- mówią członkowie AI. 
        Listy donoszą o serii poważnych nadużyć praw człowieka w Zimbabwe, w tym:

  • represyjnych praw, które są używane do kryminalizacji organizacji pokojowych, a także do zamykania niezależnych źródeł medialnych oraz organizacji pozarządowych;
  •  rząd dąży do zatrzymania napływu międzynarodowej pomocy żywnościowej, pomimo ostrzeżeń, że miliony obywateli Zimbabwe będą potrzebować tej pomocy w nadchodzącym roku;
  • systematyczne ataki rządu skierowane przeciwko niezależności sędziów i prawników;
  • uchybienia w śledztwach w sprawie rozpowszechnionych twierdzeń o torturach i złym taktowaniu (w tym o gwałtach) popełnianych przez siły obronne i -młodocianą- milicję; 

-Doniesienia sugerują, że eskalacja represji w Zimbabwe jest przygotowywana i ma poprzedzać wybory do parlamentu. Naciskamy więc na przywódców SADC, aby użyli szczytu do zademonstrowania ich zaangażowania w ochronę praw człowieka i do pociągnięcia do odpowiedzialności rządów w regionie działania SADC,-  zapowiedzieli członkowie AI.
tłumaczenie Paula Konarska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4713