Zimbabwe: Rząd nasila prześladowania obrońców praw człowieka – Amnesty International

Zimbabwe: Rząd nasila prześladowania obrońców praw człowieka

AFR 46/048/2002
-Organizacje zajmujące się prawami człowieka ujawniające ich łamanie są postrzegane jako krytycy polityki rządu i staja się celem nasilających się ataków,- powiedziała AI.

Amnesty International wzywa rząd Zimbabwe do respektowania Deklaracji Narodów Zjednoczonych dotyczącej obrońców praw człowieka oraz do natychmiastowego zaprzestania zastraszania i prześladowania organizacji zajmujących się prawami człowieka i innych obrońców praw człowieka.

Władze muszą pozwolić, by obrońcy praw człowieka mogli wykonywać swoją pracę bez obawy o zastraszanie lub aresztowanie. Władze Zimbabwe i społeczeństwo międzynarodowe powinni zapewnić przeprowadzenie bezstronnych i niezależnych publicznych dochodzeń w związku z naruszaniem praw człowieka oraz że odpowiedzialni za te naruszenia będą postawieni przed sądem.

13 listopada, rząd opublikował listę organizacji pozarządowych, które rzekomo zagrażają pokojowi i bezpieczeństwu państwowemu. Tego samego dnia, Patrick Chinamasa, Minister Sprawiedliwości, Spraw Prawnych i Parlamentarnych, złożył oświadczenie w parlamencie, oskarżając Amani Trust-wiodącą organizację w zakresie praw człowieka, która pojawia się na wzmiankowanej liście (tak jak i inne organizacje) o destabilizację państwa. Minister Służby Publicznej, Pracy i Świadczeń Socjalnych, July Moyo podobno powiedział w Parlamencie, że organizacje takie jak Amani Trust, które nie są zarejestrowane zgodnie z ustawą o prywatnych organizacjach wolontariackich ( PVO) będą zmuszone do zamknięcia swoich biur lub w przeciwnym razie staną w obliczu aresztowania.

Rząd podobno podał w wątpliwość raporty na temat użycia siły ze względów politycznych, opracowanego przez Amani Trust. Wyniki badań Amani Trust na temat łamania praw człowieka w Zimbabwe są zgodne z dochodzeniami prowadzonymi przez AI oraz innych międzynarodowych organizacji humanitarnych i praw człowieka. AI wierzy, że te zarzuty są częścią wysiłków rządu zmierzających do zdyskredytowania i podważenia reputacji i pracy Amani Trust. Organizacja ta zdaje się być w szczególności obiektem ataku rządu z powodu posiadania drobiazgowej dokumentacji na temat nadużyć w obszarze praw człowieka.

-Wprowadzona ostatnio w życie ustawa o PVO jest częścią kampanii, która ma na celu zamknięcie organizacji i uciszenie niezaleznych mediów, które przeprowadzają dochodzenia i publikują wiadomości dotyczące łamania praw człowieka w Zimbabwe. Niektóre z tych organizacji , takie jak Amani Trust, zapewniają niezbędną pomoc medyczną i psychologiczną tysiącom ofiar politycznych nadużyć i tortur. Ten rozwój wydarzeń, poza ciągłym zastraszaniem i prześladowaniem przez państwo niezależnych dziennikarzy, prawników i organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, stworzył wrogie środowisko pracy dla obrońców praw człowieka,- twierdzi AI.

Tło sprawy

We wrześniu rząd wydał publiczną notę zalecając organizacjom pozarządowym zgłaszanie się do rządu zgodnie z rozdziałem 6 ustawy o prywatnych organizacjach wolontariackich (PVO). Nota ta powiadamia również organizacje, które nie zarejestrują się, że muszą liczyć się z zaskarżeniem ich do sądu. Pomimo, iż w/w ustawa została uchwalona w 1997 roku do tej pory nie została w pełni wprowadzona w życie. Istnieją również obawy przed wprowadzeniem nowych przepisów w tej kwestii, które ograniczą działalność organizacji pozarządowych.

W sierpniu, dr Frances Lovemore kierownik sekcji medycznej Amani Trust została aresztowana i oskarżona o -publikowanie lub przekazywanie fałszywych oświadczeń szkodliwych dla państwa.- Oskarżenie jest następstwem raportów prasowych odnoszących się do prac Amani Trust z ofiarami tortur i gwałtów na tle politycznym w Zimbabwe. Policja dokonała niespodziewanego -nalotu- i przeszukania biur Amani Trust. Dr Lovemore została wypuszczona na wolność dzień po aresztowaniu i odstąpiono od jej oskarżenia z powodu niewystarczających dowodów.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5137