Zimbabwe: Wolny udział w wyborach niemożliwy – Amnesty International

Zimbabwe: Wolny udział w wyborach niemożliwy

AFR 46/004/2005
Podczas misji w Zimbabwe w ubiegłym miesiącu, członkowie i badacze Amnesty International zebrali dowody na nieustanne zastraszanie i arbitralne aresztowania kandydatów i zwolenników opozycji przez rząd, manipulowanie podziałem żywności dla celów politycznych i poważne ograniczenia wolności zgromadzeń i wolności słowa.

Organizacja przedstawia rezultaty tej misji w raporcie skierowanym do obserwatorów wyborów, które przewidziane są na 31 marca.

-Stałe, długotrwałe i systematyczne łamanie praw człowieka, a także wielokrotne i celowe nieudane próby pozwania przez rząd do sądu osób o to podejrzanych oznaczają, że mieszkańcy Zimbabwe nie mogą bez strachu uczestniczyć w wolnych wyborach. Atmosfera zastraszania i nękania, w której mają odbyć się wybory stanowi poważną kwestię, która powinna zaniepokoić międzynarodową opinię publiczną,- stwierdził Dyrektor Afrykańskiego Programu Amnesty International, Kolawole Olaniyan.

W raporcie Zimbabwe: ocena sytuacji łamania praw człowieka w przededniu wyborów parlamentarnych w marcu 2005 r. Amnesty International przedstawia liczne przejawy łamania przez rząd i jego zwolenników praw człowieka, w tym:

  • Arbitralne aresztowania w celu utrudnienia opozycji prowadzenia kampanii wyborczej, włącznie z tegorocznym uwięzieniem co najmniej ośmiu kandydatów z ramienia Ruchu na rzecz Demokratycznych Reform (MDC) jak również szefa sztabu wyborczego MDC oraz wielu pracowników sztabu;
  • Akty politycznego terroru, włącznie z pobiciem zwolenników MDC i spaleniem w styczniu ich domów w Chipingi South w Manicaland;
  • Nieustające manipulowanie podziałem żywności przez kontrolowaną przez władze Radę ds. Handlu Zbożem (GMB), odmawiającą zwolennikom opozycji dostępu do kukurydzy, która stanowi główne źródło pożywienia mieszkańców Zimbabwe;
  • Powszechne zastraszanie i nękanie zwolenników opozycji, z których wielu obawia się powyborczych represji w stosunku do obszarów, na których głosowano na opozycję.

-Powszechne jest posługiwanie się ukrytymi groźbami, bez używania przemocy, w celu zastraszenia zwolenników opozycji. Represje zastosowane wobec głosujących na opozycję, takie jak: eksmisje, napaści, odmowy dostępu do żywności budują wszechobecną atmosferę strachu i zagrożenia– stwierdził Kolawole Olaniyan.

Amnesty International wzywa wszystkie rządy i organizacje międzyrządowe do wysłania obserwatorów do Zimbabwe, aby zapewnili oni pełne przestrzeganie praw człowieka w trakcie wyborów. Obserwatorzy powinni mieć zapewniony dostęp do wszystkich części kraju i powinni szczególnie skupić się na kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości, żywności, wolności przemieszczania się, zgromadzeń i słowa, a także na równym bezpieczeństwie wszystkich  kandydatów i ich zwolenników.

Oryginał raportu Zimbabwe: ocena sytuacji łamania praw człowieka w przededniu wyborów parlamentarnych w marcu 2005 r.:    http://web.amnesty.org/library/index/engafr460032005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4456