Zmarnowana okazja, by rzucić światło na zbrodnię katyńską – Amnesty International

Zmarnowana okazja, by rzucić światło na zbrodnię katyńską

Wczorajszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka to zmarnowana szansa, by potwierdzić, że Rosja akceptuje odpowiedzialność za zamordowanie podczas drugiej wojny światowej dziesiątków tysięcy jeńców wojennych - zauważa Amnesty International.

Niektórzy spośród krewnych ponad 20 000 polski jeńców wojennych i cywilów, którzy w 1940 roku zostali zamordowani w Katyniu, wnieśli skargę przeciwko Rosji. Trybunał uznał jednak, że nie jest w stanie określić prawidłowości wcześniejszego śledztwa dotyczącego zbrodni, ponieważ miała ona miejsce przed przyjęciem Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w 1950 r.

– Rosyjskie władze posiadają bogate informacje o miejscach, gdzie znajdują się ciała ofiar, o okolicznościach zbrodni, a także o tożsamości zamordowanych osób. Mają obowiązek wobec krewnych ofiar ujawnić pełną prawdę o tym, co się wydarzyło w Katyniu – powiedział Michael Bochenek, Dyrektor Amnesty International ds. Polityki i Prawa.

– Po rozpoczęciu na początku lat 90. śledztwa władze rosyjskie powoływały się na wątpliwy interes i bezpieczeństwo narodowe, by uzasadnić trzymanie w tajemnicy ustaleń, a następnie zamknięcie śledztwa bez poinformowania o jego wynikach krewnych ofiar.

– Jaki możliwy interes i sprawy bezpieczeństwa narodowego uzasadniają trzymanie w tajemnicy 44 tomów z dowodami dotyczącymi 70-letniej zbrodni?

Organizacja Amnesty International wielokrotnie przypominała rządom, że używanie tajemnicy i bezpieczeństwa narodowego nie jest zgodnym z prawem uzasadnieniem odrzucenia zobowiązań przewidzianych prawem międzynarodowym.

russia-katyn-massacre_21.10.13
Polska Msza w Katyniu, 1989. Fot. WOJTEK DRUSZCZ/AFP/Getty Images

W 2007 roku 15 krewnych osób, które zginęły w Katyniu, złożyło skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie prawidłowości przebiegu śledztwa prowadzonego przez rosyjskie władze w sprawie zbrodni, która miała miejsce w 1940 roku.

Ich krewni byli wśród 22 000 polskich oficerów, policjantów i urzędników, których, w wyniku inwazji Armii Czerwonej na Polskę w 1939 roku, wzięto do sowieckich obozów i więzień. Zostali oni następnie w kwietniu i maju 1940 roku bez procesu zabici przez NKWD. Uważa się, że większość z nich pochowano w masowych grobach w lesie katyńskim w zachodniej Rosji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

1702