Znieść karę śmierci w Ghanie – Amnesty International

Znieść karę śmierci w Ghanie

Chociaż od 1993 r. nie odbyła się w Ghanie ani jedna egzekucja, tamtejsze sądy wciąż wydają wyroki śmierci. Z tego powodu apelujemy do władz Ghany o przyjęcie Drugiego Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, celem całkowitego zniesienia kary śmierci w tym kraju. Dodatkową korzystną okolicznością jest fakt, iż prezydent Ghany, John Kufuor, jest także obecnym prezydentem Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej ECOWAS; zważywszy na pozycję jaką ma on obecnie w subregionie, ruch z jego strony w kierunku zniesienia kary śmierci stanowiłby wyjątkowy i godny naśladowania wkład w debatę jej dotyczącą w całej Zachodniej Afryce.

Podejmijmy działanie!

Napisz do prezydenta, nakłaniając go do Ratyfikacji Drugiego Protokołu Dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych:

Tłumaczenie
  

Apele prosimy wysyłać do:

Prezydent:

His Excellency

John Kufuor

Office of the President

The Castle

PO Box 1627

Accra, Ghana

Fax: +233 21 664 089

Haiti

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

4737