Znieść karę śmierci w Nigrze – Amnesty International

Znieść karę śmierci w Nigrze

Od roku 1976 nie przeprowadzono w Nigrze żadnej egzekucji. Pomimo iż w sierpniu 2002 roku premier oświadczył, że jest przeciwny karze śmierci, wszystkie kodeksy karne przyjęte w czasie późniejszym utrzymały karę śmierci. Co więcej, Amnesty International dowiedziała się, że 23 lutego 2004 roku Sąd Kryminalny w Niamey skazał Yahayę Moussa Diarrę pod jego nieobecność na śmierć za morderstwo i napaść z użyciem przemocy.
Zadziałaj:
Napisz do Prezydenta prosząc o:

  • Ratyfikację Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.
Tłumaczenie:
  

Apele prosimy wysyłać do:

President

His Excellency

Mamadou Tandja

Palais Présidentiel

Niamey

Tel : +227 722 381

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

4707