Zostań edukatorem/edukatorką Amnesty International. Zapraszamy na obóz praw człowieka w Międzywodziu! – Amnesty International

Zostań edukatorem/edukatorką Amnesty International. Zapraszamy na obóz praw człowieka w Międzywodziu!

Termin nadsyłania zgłoszeń na obóz praw człowieka dla edukatorów i edukatorek w Międzywodziu został przedłużony do 10 września. Poszukujemy osób z województw: świętokrzyskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

W dniach 21-25.09.2013 r. w Międzywodziu odbędzie się obóz dla edukatorów i edukatorek, poświęcony prawom człowieka i ubóstwu oraz umiejętnościom facylitacji grupy.
Obóz jest dedykowany osobom, które chcą aktywnie działać w dziedzinie edukacji co najmniej do czerwca 2014 r. w swoich miejscowościach we współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International Polska.
Jeśli:

 • chcesz zostać edukatorem/edukatorką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka;
 • chcesz wiedzieć, czym są prawa człowieka i jaki jest ich związek z ubóstwem;
 • jesteś zainteresowany/a rozwojem swoich kompetencji trenerskich;
 • jesteś zdecydowany/a przeprowadzić minimum jedno szkolenie w swoim regionie do końca 2013 roku;
 • jeśli nie współpracujesz z Amnesty International, bądź działasz z nami nie dłużej niż rok;
 • jesteś pełnoletni/pełnoletnia.

Nie zwlekaj!
Wyślij swoje zgłoszenie do  10 września 2013 r. na adres oboz@amnesty.org.pl z dopiskiem EDUKACJA.
Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w obozie: osoby, które zakwalifikują się do wzięcia udziału w obozie otrzymają informację zwrotną do dnia 12 września. Możliwe, iż w dniu 11 września z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.
Założenia obozu:

 • stworzenie grupy edukatorów/ek, działających lokalnie na rzecz praw człowieka;
 • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia warsztatów na temat praw człowieka oraz ubóstwa;
 • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności facylitacji grupy.

Osoby, które wezmą udział w obozie będą zobowiązane do przeprowadzenia minimum jednego 16-godzinnego warsztatu dotyczącego praw człowieka i ubóstwa do końca roku 2013. Dodatkowo z uczestnikami/uczestniczkami obozu zostaną podpisane umowy o współpracy.
Program obozu przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Prawa człowieka i ubóstwo, współzależność i niepodzielność praw człowieka
 • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
 • Metody aktywnego uczestnictwa w edukacji globalnej
 • Podejmowanie działania na rzecz eliminacji ubóstwa
 • Praca z młodzieżą szkolną
 • Facylitacja: rola i cechy dobrego/ej facylitatora/ki
 • Schemat i zawartość warsztatów w szkole

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę na temat aktualnych kampanii prowadzonych przez Amnesty International.
Kwestie organizacyjne:
Obóz odbędzie się w dniach 21-25.09.2013 r. w ośrodku wypoczynkowym w Międzywodziu. Zajęcia odbywają się każdego dnia w godzinach od 9.00 do 19.00 (z przerwą obiadową).
Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty podróży będą zwracane po okazaniu biletów PKP (nie zwracamy kosztów dojazdu własnym samochodem).
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej.
Zapraszamy!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1770