Zostań edukatorem i edukatorką praw człowieka! – Amnesty International

Zostań edukatorem i edukatorką praw człowieka!

Amnesty International zaprasza osoby zainteresowane edukacją na rzecz praw człowieka oraz już działające w tym obszarze na szkolenia przygotowujące do prowadzenia warsztatów z praw człowieka.

Celem szkoleń jest wyposażenie osób uczestniczących w kompetencje pozwalające pracować z młodzieżą metodami aktywnymi w obszarze praw człowieka. Tematy, które będziemy podejmować to między innymi:

  • Edukacja antydyskryminacyjna i edukacja praw człowieka;
  • Zasady edukacji praw człowieka Amnesty International, ścieżka rozwoju edukatorów i edukatorek;
  • Różne style uczenia się, uczenie przez doświadczenie;
  • Podstawy procesu grupowego;
  • Formułowanie celów, treści i metod warsztatowych;
  • Trudne sytuacje – strategie przetrwania edukatora/edukatorki.

KOGO ZAPRASZAMY?

Na szkolenie dla edukatorów i edukatorek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem warsztatów edukacji praw człowieka oraz te, które już mają doświadczenie w tym obszarze. Udział w szkoleniu oznacza obowiązkową obecność na dwóch jego częściach (1-3 marca i 31 maja – 2 czerwca).

KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA

Osobom uczestniczącym w szkoleniach zapewniamy noclegi, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Polregio) z/na szkolenie.

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, dostępnego na www.surveymonkey.com>>>

Warunkiem uczestnictwa jest udział w obu zjazdach szkoleniowych (1-3 marca i 31 maja – 2 czerwca). Oba zjazdy zaczynają się w piątek o godzinie 14.00 i kończą w niedzielę o godzinie 14.00.
Na zgłoszenia czekamy do 18 lutego 2019 roku. 19 lutego poinformujemy o wynikach rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą proszone o przekazanie Stowarzyszeniu Amnesty International danych umożliwiających weryfikację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862, z późn. zm.).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Michałem Kłopockim, michal.klopocki@amnesty.org.pl


The project co-funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme of the European Union. 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

23436