Amnesty International publikuje zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji – Amnesty International

Amnesty International publikuje zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji

Dostęp do bezpiecznej aborcji jest nieodłącznym komponentem sprawiedliwego i równego społeczeństwa, jest również niezbędny, by móc mówić o realizacji pełni praw człowieka – powiedziała dziś Amnesty International.

Organizacja opublikowała zrewidowane stanowisko w sprawie aborcji, dostosowane do ewoluujących standardów i prawa z zakresu praw człowieka. Stanowisko umożliwi organizacji prowadzenie bardziej skutecznych kampanii i działań rzeczniczych oraz lepsze wspieranie lokalnych ruchów działających na rzecz praw seksualnych i reprodukcyjnych.

Zrewidowane stanowisko uznaje aborcję, dokonaną w sposób respektujący prawa człowieka, autonomię oraz godność jednostki za prawo każdej osoby, która może zajść w ciążę. Amnesty International wzywa także do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji i związanej z nią niezbędnej opieki oraz informacji, jak również do jej pełnej dekryminalizacji.

“Około 47 000 kobiet umiera każdego roku po poddaniu się aborcji, wykonanej w niebezpiecznych warunkach. Ta globalna tragedia nie będzie miała końca, póki aborcja nie zostanie w pełni zdekryminalizowana i nie będzie dostępna dla wszystkich. Aborcja musi być traktowana jak każda inna usługa zdrowotna, a każda osoba, która chce ją wykonać, musi być traktowana z empatią oraz godnością i poszanowaniem jej praw człowieka” – powiedział Rajat Khosla, Dyrektor ds. badań i rzecznictwa w Amnesty International.

„Nasze zrewidowane stanowisko zostało opracowane po konsultacjach z ekspertami z zakresu praw człowieka, osobami i podmiotami świadczącymi usługi medyczne oraz ruchem Amnesty International i jest oparta o lata pracy badawczej oraz doświadczenia kontaktu z kobietami i dziewczętami, których życie zostało zniszczone przez restrykcyjne prawo. Będziemy nadal domagać się, by rządy państw respektowały autonomię reprodukcyjną i prowadzić kampanię na rzecz bezpiecznej aborcji, bez dyskryminacji, przymusu i stygmatyzacji dla wszystkich osób, które jej potrzebują”.

Międzynarodowe normy i standardy prawne dotyczące aborcji znacząco ewoluowały w ostatniej dekadzie. W związku z tym, Amnesty International zrewidowała swoje stanowisko, by móc wskazywać na pełen zakres naruszeń praw człowieka, do których prowadzi kryminalizacja aborcji, by móc prowadzić rzecznictwo na rzecz zniesienia barier w dostępie do bezpiecznej aborcji i by móc promować sprawiedliwość reprodukcyjną, ekonomiczną oraz społeczną sprawiedliwość płci.

Zrewidowane stanowisko Amnesty International w sprawie aborcji:

  • Uznaje, że każda osoba, która może zajść w ciążę, ma prawo do aborcji
  • Wzywa do zapewnienia powszechnego dostępu do bezpiecznej aborcji, tak szybko jak to możliwe i tak późno, jak jest to konieczne oraz do zapewnienia opieki po aborcji i opartych na wiedzy naukowej informacji na temat aborcji
  • Uznaje, że decyzje w przedmiocie ciąży i aborcji mają bezpośredni wpływ na całe spektrum praw człowieka
  • Wzywa do usunięcia aborcji z przepisów prawa karnego i innych regulacji przewidujących środki karne oraz do zaprzestania karania kobiet, dziewcząt i wszystkich osób, które są w ciąży, jak również podmiotów i osób świadczących usługi medyczne i innych za poddanie się aborcji oraz wykonanie lub pomoc w wykonaniu aborcji
  • Wzywa do zmiany przepisów prawa, które dopuszczają dostęp do aborcji jedynie w szczególnych okolicznościach
  • Potwierdza, zgodnie z prawem międzynarodowym, że ochrona praw człowieka rozpoczyna się w chwili urodzenia
  • Wzywa państwa do zapewnienia pełni praw ekonomicznych i społecznych poprzez promowanie polityk wspierających osoby w ciąży w podejmowaniu nieograniczonych decyzji dotyczących ich życia reprodukcyjnego – w tym poprzez dostęp do ochrony zdrowia, ubezpieczenia społecznego i środków gwarantujących odpowiedni standard życia.

Aborcja nie jest odosobnioną kwestią. Odmawianie prawa do decydowania o własnych ciałach utrwala nierówności ze względu na płeć oraz nierówności ekonomiczne, jak również wzmacnia stygmatyzację i dyskryminację” – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

“Wiemy, że aborcja to bardzo złożony temat, ale rozwiązania penalizujące aborcję, nie uwzględniają wielu społecznych, ekonomicznych i osobistych okoliczności, które wpływają na decyzje osób o zakończeniu ciąży. Pełna dekryminalizacja aborcji jest niezbędna, by chronić prawa człowieka i zapobiec kolejnym śmierciom osób mogących zajść w ciążę i uszczerbkom na zdrowiu spowodowanym przez aborcje wykonywane w niebezpiecznych warunkach” – dodała Draginja Nadaždin.

Zrewidowane stanowisko ws. aborcji >>>

Więcej informacji: aneta.stanczak-bouzyk@amnesty.org.pl 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

86003