Rząd musi chronić przed przemocą! – Amnesty International

Petycja

Rząd musi chronić przed przemocą!

Dołącz do kampanii MOC, NIE PRZEMOCDziałaj teraz!

Zobacz treść petycji

Imię musi zawierać przynajmniej 2 litery
Nazwisko musi zawierać przynajmniej 2 litery
Adres e-mail powinien mieć format: mail@example.com
Proszę poprawić błędy formularza.

14220 Zebranych podpisów

Nasz cel 20000

Przemoc wobec kobiet i przemoc domowa to poważne naruszenia praw człowieka, godzące w prawo do życia, zdrowia, zakaz poniżającego traktowania i dyskryminacji. W Polsce 1/3 kobiet doświadcza przemocy ze względu na płeć. W czasach pandemii liczba osób doświadczających przemocy drastycznie rośnie, a skupienie uwagi władz i Policji na pandemii pozostawia te osoby w niebezpieczeństwie. Wzywamy polskie władze do pomocy osobom doświadczającym przemocy i zapewnienia im bezpieczeństwa, tak jak wymagają tego standardy międzynarodowe.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencja Stambulska) wskazuje jakie obowiązki mają państwa w zakresie zapewnienia ochrony przed przemocą. Niestety, mimo ratyfikacji Konwencji, Polska do tej pory nie wdrożyła w pełni jej przepisów.

W Polsce wciąż brakuje:

  • wdrożenia skutecznych mechanizmów izolowania sprawców przemocy od osób narażonych na przemoc,
  • definicji przemocy ekonomicznej,
  • właściwej definicji gwałtu opartej na braku świadomej zgody na akt seksualny.

Brak tych przepisów wspiera sprawców w czasach izolacji.

Brak sprawnej, szybkiej i skutecznej izolacji sprawcy od osoby doświadczającej przemocy pozostawia tę ostatnią w ciągłym niebezpieczeństwie pod jej własnym dachem. W momencie, gdy rząd prosi o pozostanie w domach i wszyscy stosujemy się do tych wymagań, część z nas skazywana jest na ciągłe przebywanie ze swoim oprawcą.

Brak “przemocy ekonomicznej’’ w definicji przemocy obowiązującej w polskim prawie sprawia, że obecnie taka przemoc nie jest uznawana za przestępstwo, a sprawcy nie są za nią karani. W izolacji ten problem może jeszcze nabrzmiewać, kiedy to sprawca decyduje o możliwości wyjścia do sklepu czy zrobienia określonych zakupów, pozbawiając domowników dostępu do ważnych dla nich artykułów. Dodatkowo w ten sposób uzależnia od siebie osoby doświadczające tego typu przemocy.

Brak definicji przemocy seksualnej opartej na zgodzie na seks pozbawia wiele kobiet możliwości dochodzenia sprawiedliwości w przypadku zgwałcenia. W czasach wymuszonej izolacji, zwiększa się presja podejmowania kontaktów seksualnych z partnerem lub partnerką, z którym pozostaje się pod jednym dachem. Sprawia to, że dzisiaj wiele przypadków gwałtu dodatkowo uchodzi sprawcom na sucho.

Polskie prawo musi być zgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka, przyjętymi przez Polskę, takimi jak Konwencja Stambulska. Rząd wymagając od milionów kobiet i dzieci pozostawania w jednym domu ze swoimi oprawcami, nie może pozostawić ich samym sobie, nie zapewniając wsparcia i bezpieczeństwa.

Okaż solidarność osobom doświadczającym przemocy, szczególnie w czasach pandemii.

Wyciągnij pomocną dłoń, reaguj na przemoc, wezwij odpowiednich Ministrów do zmiany prawa i skutecznej reakcji!


Dowiedz się więcej na stronie kampanii: MOC, NIE PRZEMOC!>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
68816