Start the Change

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka.
STC_2018_Radomsko_21

O projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki, aktywistów i aktywistki oraz młodzież szkolną. Kadry szkolne będą miały możliwość współtworzenia nowego programu edukacyjnego na temat zrównoważonego rozwoju i migracji w kontekście praw człowieka, wymiany doświadczeń z praktykami i praktyczkami z różnych krajów Europy w ramach międzynarodowych szkoleń. Młodzież zaangażowana będzie w realizację innowacyjnych działań łączących tematykę praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji. Reprezentacja młodzieży z Polski spotka się z rówieśnikami i rówieśniczkami z krajów partnerskich podczas obozów aktywistycznych na Lampedusie i w Maroko.

manifest_z_lampedusy

Manifest z Lampedusy

Młodzi ludzie w Europie chcą świata wolnego od dyskryminacji, w którym szanowana jest godność i prawa każdego człowieka. Świata, w którym uchodźczynie i uchodźcy są bezpieczni, a państwa wywiązują się ze swoich międzynarodowych zobowiązań. Aktywistki i aktywiści z całej Europy uczestniczyli w Letniej Akademii na Lampedusie w ramach projektu START THE CHANGE! Poruszeni tym, czego tam doświadczyli, stworzyli Manifest, w którym przedstawiają wizję lepszego świata. Aby tę wizję zrealizować, zmianę zacząć musi każdy i każda z nas.

baner kwadrat 3

Konkurs "Write the change"

Napisz scenariusz dowolnej fabuły i zmień świat! Weź udział w międzynarodowym konkursie o tematyce praw człowieka, współczesnych migracji i globalnych współzależności. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice w wieku 14 – 19 lat. Do konkursu może zgłosić się zarówno osoba indywidualna, jak i grupa młodzieży. Na Twój pomysł czekamy do 31 marca 2019.

Dołącz do nas!

Chcesz zacząć działać na rzecz globalnej sprawiedliwości i praw człowieka?

Zgłoś się do projektu START THE CHANGE!

Napisz do koordynatorki projektu: elzbieta.swidrowska@amnesty.org.pl.

 

CO MÓWIĄ OSOBY ZAANGAŻOWANE W ZMIANĘ?

 

Slider

JAK DOKONUJE SIĘ ZMIANA?

I. Nauczyciele i nauczycielki, aktywiści i aktywistki przystępują do projektu

Uczestniczą w szkoleniach wyposażających w wiedzę i umiejętności umożliwiające efektywną pracę z młodzieżą w tematyce zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przy wsparciu ekspertów i ekspertek opracowują programy edukacyjne możliwe do zastosowania w szkole i uwzględniające kontekst lokalny oraz potrzeby młodzieży. Wymieniają się doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem, otrzymują wsparcie dydaktyczno-metodyczne przez cały okres trwania projektu.

II. Nauczyciele i lokalne grupy pracują z młodzieżą

Realizują przygotowane programy edukacyjne: prowadzą zajęcia z młodymi osobami nt. praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji. Uczestniczą w międzynarodowej wymianie doświadczeń pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami z 12 krajów partnerskich. Aktywnie uczestniczą w ewaluacji stworzonych i zrealizowanych programów edukacyjnych dla szkół.

III. Młodzież tworzy grupy robocze i realizuje działania na szczeblu lokalnym

Młode osoby tworzą krótkie filmy dotyczące globalnej sprawiedliwości w kontekście praw człowieka, które mają szansę pojawić się na międzynarodowym festiwalu filmowym organizowanym w latach 2019 - 2020. Wymieniają doświadczenia z rówieśniczkami i rówieśnikami z innych krajów europejskich. Młodzież tworzy partnerstwa z lokalnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi. Wspólnie z nimi realizuje inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju, migracji i praw człowieka.

Zobacz filmy: Międzypokoleniowe rozmowy o pokoju i sprawiedliwości.

Malala introducing the The Worlds Largest Lesson from World’s Largest Lesson on Vimeo.

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” realizowany jest przez 14 organizacji partnerskich w 12 krajach Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Włochy, Francja, Niemcy, Szkocja, Austria, Malta, Hiszpania) dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej. Działania projektowe są realizowane są od października 2017 roku do września 2020 roku.

Powiązane tematy

Powiązany temat

W nowym roku szkolnym zmieniaj świat na lepsze z projektem Start The Change