Szkolne grupy

Szkolne Grupy Amnesty International (SGAI) to możliwość prowadzenia działalności na rzecz praw człowieka w szkole. Nasze grupy działają w calej Polsce - dowiedz się więcej o ich działalności, sprawdź czy w Twojej okolicy działa grupa lub załóż swoją!
zdjęcie Edukacja 1

Jak działają Szkolne Grupy AI?

Podstawowym celem Szkolnych Grup AI jest nauczanie o źródłach, podstawowych dokumentach i istocie praw człowieka, po drugie edukacja na rzecz tych praw. Szkolne Grupy mają za zadanie kształtować i rozwijać w oparciu o prawa człowieka środowisko szkolne, budować szkolną samorządność, a przez nią społeczeństwo obywatelskie. Ponadto ich działalność ma uwrażliwiać uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki na problemy nietolerancji i agresji w szkole, pokazywać aktywne metody rozwiązywania szkolnych problemów. Szkolne Grupy AI są także doskonałą formą przygotowania dla aktywności społecznej poprzez włączanie się w kampanie Amnesty International.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akcja SGAI w Plocku

Załóż grupę w swojej szkole!

Szkolna Grupa może powstać z inicjatywy samych uczniów i uczennic lub nauczyciela/nauczycielki szkoły (opiekuna/opiekunki Szkolnej Grupy).

Opiekunem/opiekunką musi być osoba dorosła, zatrudniona w szkole jako np. nauczyciel/nauczycielka, bibliotekarz/bibliotekarka czy dyrektor/dyrektorka. Pracę w Szkolnej Grupie AI wykonuje wolontarystycznie, ale od dyrekcji szkoły zależy możliwość opłacania prowadzenia grupy jako formy zajęć pozalekcyjnych. Więcej informacji w regulaminie Szkolnych Grup Amnesty International.

Warunkiem pełnienia funkcji opiekuna jest członkostwo w Amnesty International: należy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę. Jeżeli opłata składki jest problemem, warto poinformować o tym osobę koordynującą działalność grup w biurze AI.

Opieka nad szkolną grupą nie wymaga bardzo dużych nakładów pracy, odbywa się we współpracy z wolontariuszami Amnesty International. Więcej informacji w poradniku.

Zarejestruj swoją grupę – Rejestracja szkolnej grupy formularz.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Justyną Kuzar, Specjalistką ds. realizacji projektów edukacyjnych, email: justyna.kuzar@amnesty.org.pl

Zapoznaj się z naszą polityką ochrony dzieci i młodzieży tutaj>>>