Szkolne grupy

Szkolne Grupy Praw Człowieka (SGPC) zrzeszają młodych ludzi, którzy przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki promują prawa człowieka w swojej szkolnej i lokalnej społeczności. Nasze grupy działają na terenie całej Polski – dowiedz się, co robią i jak funkcjonują. Dołącz do Szkolnej Grupy Praw Człowieka w twojej szkole lub załóż swoją!
zdjęcie Edukacja 1

Jak działają Szkolne Grupy Praw Człowieka?

Szkolna Grupa Paw Człowieka to zorganizowana grupa uczniów i uczennic zmotywowana, aby zmienić środowisko szkolne i społeczność lokalną w oparciu o wartości praw człowieka.

Wolność, równość, niedyskryminacja, sprawiedliwość, solidarność oraz wspólne działanie na rzecz poszanowania praw człowieka wszystkich ludzi to zasady, którymi kieruje się Grupa.

Dzięki swojemu działaniu Grupa uwrażliwia uczniów i uczennice oraz nauczycieli i nauczycielki na problemy nietolerancji i agresji w szkole oraz pokazuje aktywne metody przeciwdziałania tym zjawiskom.

MPL 2019, Kętrzyn

SZKOLNA GRUPA PRAW CZŁOWIEKA CZYLI EDUKACJA I AKCJA!

Grupa regularnie się spotyka, tworząc bezpieczną i pełną akceptacji przestrzeń dla swoich członków i członkiń. W Szkolnej Grupie Praw Człowieka każdy czuje się u siebie. Grupa poszerza swoją wiedzę na temat praw człowieka (np. realizując warsztaty z pomocą opiekuna/opiekunki lub edukatorów/edukatorek AI) oraz organizuje akcje w szkole i społeczności lokalnej (np. wydarzenia, debaty, konferencje, tematyczne dni, kampanie, akcje publiczne itp.)

Poznaj najważniejsze zasady funkcjonowania Grupy TUTAJ.

WITAMY 3, Kętrzyn

Akcja SGAI w Plocku

Załóż grupę w swojej szkole!

Szkolna Grupa może powstać z inicjatywy samych uczniów i uczennic lub nauczyciela/nauczycielki szkoły (opiekuna/opiekunki Szkolnej Grupy).

Opiekun/opiekunka, a także koordynator/koordynatorka Grupy (osoba wybrana demokratycznie spośród młodzieży) pozostaje w kontakcie z biurem Amnesty International, które wspiera Grupę w jej działaniach.

Opiekunem/opiekunką musi być osoba dorosła, zatrudniona w szkole jako np. nauczyciel/nauczycielka, bibliotekarz/bibliotekarka czy dyrektor/dyrektorka. Pracę w Szkolnej Grupie Praw Człowieka wykonuje wolontarystycznie, ale od dyrekcji szkoły zależy możliwość opłacania prowadzenia Grupy jako formy zajęć pozalekcyjnych. Więcej informacji w regulaminie Szkolnych Grup Praw Człowieka.

Warunkiem pełnienia funkcji opiekuna jest członkostwo w Amnesty International: należy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę. Jeżeli opłata składki jest problemem, warto poinformować o tym osobę koordynującą działalność Grup w biurze AI.

Opieka nad Szkolną Grupą nie wymaga bardzo dużych nakładów pracy, odbywa się we współpracy z wolontariuszami Amnesty International. Więcej informacji w poradniku.

Zarejestruj swoją grupę (rejestracji może dokonać tylko osoba dorosła, czyli opiekun/opiekunka Grupy) – Rejestracja szkolnej grupy formularz.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Justyną Kuzar, Specjalistką ds. realizacji projektów edukacyjnych, email: justyna.kuzar@amnesty.org.pl

Zapoznaj się z naszą polityką ochrony dzieci i młodzieży tutaj>>>