Twój głos ma MOC!

„Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” to projekt, którego głównym celem jest budowanie wśród młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzy, umiejętności i odwagi do podejmowania działań w obronie praw człowieka!

Trzy ścieżki projektu, co udało się zrobić

Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC!

Twój głos ma MOC! Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek.

Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22

MOC jest z młodzieżą!

Twoj glos ma MOC II

Jak zespoły młodzieżowe stworzyły swoje kampanie na rzecz praw człowieka dzięki projektowi Twój głos ma MOC!”

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo?

Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Twoj-glos-ma-MOC_kv-1000x1000

O projekcie

Szkodliwe zmiany w prawie i praktyce podważają niezależność systemu sądownictwa, ograniczają wolność słowa i zgromadzeń oraz przestrzeń do działania na rzecz praw człowieka. Towarzyszy temu retoryka osób sprawujących władzę, która stygmatyzuje mniejszości oraz grupy, które w sposób zdecydowany dochodzą swoich praw. Możliwość poruszania tematyki praw człowieka w szkołach jest systematycznie ograniczana. Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo tych trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!

„Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!” to dwuletni projekt, w ramach którego:

Powstał materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności Polsce, w którym poruszamy m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Materiał podpowie nauczycielkom i nauczycielom, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.

Nauczycielki_nauczyciele i edukatorki_edukatorzy – poprzez udział w cyklu szkoleń, webinariów i spotkań sieciujących – zdobywali kompetencje i narzędzia umożliwiające rozwijanie wśród młodzieży wiedzy, umiejętności i postaw promujących prawa człowieka.

Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach i w dopasowanym do ich potrzeb programie mentoringowym, by zaplanować innowacyjne kampanie na rzecz praw człowieka z wykorzystaniem kreatywnej metody design thinking.

Aktywistki_aktywiści wzięły_li udział w szkoleniach i przy wsparciu ekspertek_ów rozwinęli swoje kompetencje w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych w społecznościach lokalnych.

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO! Po wakacjach zaproponujemy Wam kilka nowych pomysłów na wspólne działania w ramach projektu, a w grudniu czeka nas Kongres Młodzieżowy podsumowujący jego efekty! Zostańcie z nami.

Pobierz podręcznik Twój głos ma moc!

Podręcznik do pracy z młodzieżą "Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka" jest już dostępny! Znajdziesz w nim omówienie poniższych tematów, a także scenariusze zajęć:

  • Prawa człowieka i praworządność
  • Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów
  • Wolność słowa i wolność zgromadzeń
  • Dyskryminacja i sytuacja grup mniejszościowych
  • Prawa seksualne i reprodukcyjne
  • Aktywizm na rzecz praw człowieka
POBIERZ
Okladka Twój głos ma moc podrecznik do pracy z mlodzieza Amnesty International_Strona_001

Konferencja online “Twój głos ma MOC!”

Draginja Nadaždin; Małgorzata Jonczy-Adamska; Monika Karanowska; Aleksandra Borzęcka

 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Powiązane tematy

Powiązany temat

MOC jest z młodzieżą! Jak zespoły młodzieżowe stworzyły swoje kampanie na rzecz praw człowieka dzięki projektowi Twój głos ma MOC!”

Powiązany temat

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo? Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Powiązany temat

Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC! Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22