Twój głos ma MOC!

„Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” to projekt, którego głównym celem jest budowanie wśród młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzy, umiejętności i odwagi do podejmowania działań w obronie praw człowieka!

Rekrutacja do udziału w programie wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC!”

Czy chcesz działać w swojej społeczności na rzecz praw człowieka? Szukasz sojuszników, by wprowadzić pozytywną zmianę w swoim otoczeniu? Chcesz poznać nowe narzędzia walki z przejawami dyskryminacji? Weź udział w programie wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC”!

Rekrutacja do udziału w programie wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC!”

Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka

Jeżeli Ty i kilka osób w Twojej klasie/szkole macie poczucie niesprawiedliwości na świecie, jesteście osobami wrażliwymi na otaczające Was problemy oraz chcecie walczyć o prawa swoje i innych, to jest to projekt dla Was! Ogłaszamy otwarcie rekrutacji do nowego projektu Amnesty International przeznaczonego dla młodzieży szkolnej!

Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka
Twoj-glos-ma-MOC_kv-1000x1000

O projekcie

Szkodliwe zmiany w prawie i praktyce podważają niezależność systemu sądownictwa, ograniczają wolność słowa i zgromadzeń oraz przestrzeń do działania na rzecz praw człowieka. Towarzyszy temu retoryka osób sprawujących władzę, która stygmatyzuje mniejszości oraz grupy, które w sposób zdecydowany dochodzą swoich praw. Możliwość poruszania tematyki praw człowieka w szkołach jest systematycznie ograniczana. Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo tych trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!

Projekt „Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!” to dwuletni projekt, w ramach którego:

  • Powstanie materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności Polsce, w którym poruszymy m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Materiał podpowie nauczycielkom i nauczycielom, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.
  • Nauczyciele/nauczycielki i edukatorzy/edukatorki poprzez udział w cyklu szkoleń, webinariów i spotkań sieciujących nabędą kompetencje i narzędzia umożliwiające budowanie wśród młodzieży wiedzy, umiejętności i postaw promujących prawa człowieka.
  • Młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach i w skrojonym do ich potrzeb programie mentoringowym, by zaplanować innowacyjne kampanie na rzecz praw człowieka z wykorzystaniem kreatywnej metody design thinking.
  • Aktywiści i aktywistki wezmą udział w szkoleniach i przy wsparciu ekspertów/ek, rozwiną swoje kompetencje w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych w społecznościach lokalnych.

Pobierz podręcznik Twój głos ma moc!

Podręcznik do pracy z młodzieżą "Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka" jest już dostępny! Znajdziesz w nim omówienie poniższych tematów, a także scenariusze zajęć:

  • Prawa człowieka i praworządność
  • Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów
  • Wolność słowa i wolność zgromadzeń
  • Dyskryminacja i sytuacja grup mniejszościowych
  • Prawa seksualne i reprodukcyjne
  • Aktywizm na rzecz praw człowieka
POBIERZ
Okladka Twój głos ma moc podrecznik do pracy z mlodzieza Amnesty International_Strona_001

Konferencja online “Twój głos ma MOC!”

Draginja Nadaždin; Małgorzata Jonczy-Adamska; Monika Karanowska; Aleksandra BorzęckaProjekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Pięć miejsc w sieci, gdzie możesz uczyć się o prawach człowieka

Powiązany temat

Materiał edukacyjny „Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka”

Powiązany temat

Rekrutacja do udziału w programie wsparcia rzecznictwa lokalnego „Twój głos ma MOC!”