Twój głos ma MOC!

„Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” to projekt, którego głównym celem jest budowanie wśród młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzy, umiejętności i odwagi do podejmowania działań w obronie praw człowieka!
Dołącz do projektu Twój głos ma MOC!
Twoj-glos-ma-MOC_kv-1000x1000

O projekcie

Szkodliwe zmiany w prawie i praktyce podważają niezależność systemu sądownictwa, ograniczają wolność słowa i zgromadzeń oraz przestrzeń do działania na rzecz praw człowieka. Towarzyszy temu retoryka osób sprawujących władzę, która stygmatyzuje mniejszości oraz grupy, które w sposób zdecydowany dochodzą swoich praw. Możliwość poruszania tematyki praw człowieka w szkołach jest systematycznie ograniczana. Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo tych trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!

Projekt „Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!” to dwuletni projekt, w ramach którego:

  • Powstanie materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności Polsce, w którym poruszymy m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Materiał podpowie nauczycielkom i nauczycielom, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.
  • Nauczyciele/nauczycielki i edukatorzy/edukatorki poprzez udział w cyklu szkoleń, webinariów i spotkań sieciujących nabędą kompetencje i narzędzia umożliwiające budowanie wśród młodzieży wiedzy, umiejętności i postaw promujących prawa człowieka.
  • Młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach i w skrojonym do ich potrzeb programie mentoringowym, by zaplanować innowacyjne kampanie na rzecz praw człowieka z wykorzystaniem kreatywnej metody design thinking.
  • Aktywiści i aktywistki wezmą udział w szkoleniach i przy wsparciu ekspertów/ek, rozwiną swoje kompetencje w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych w społecznościach lokalnych.

W “Twój głos ma MOC!” bierzemy na warsztat wszystkie ważne dla naszego kraju tematy:

Prawa człowieka i praworządność

Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów

Wolność słowa i wolność zgromadzeń

Dyskryminacja i sytuacja grup mniejszościowych

Prawa seksualne i reprodukcyjne

Aktywizm na rzecz praw człowieka

Realizację projektu zaczynamy od cyklu szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek!

Jesteś nauczycielem/nauczycielką, edukatorem/edukatorką?
Twój głos ma MOC!

DOŁĄCZ

 

Jesteś uczniem/uczennicą?
Twój głos ma MOC! Już we wrześniu 2021 będziesz mieć możliwość dołączenia do projektu. Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych i stronę internetową!

Jesteś osobą aktywistyczną/liderską?
Twój głos ma MOC! Już we wrześniu 2021 będziesz mieć możliwość dołączenia do projektu. Śledź nasze kanały w mediach społecznościowych i stronę internetową!

Konferencja online “Twój głos ma MOC!”

Draginja Nadaždin; Małgorzata Jonczy-Adamska; Monika Karanowska; Aleksandra Borzęcka


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Powiązane tematy