Twój głos ma MOC!

„Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka” to projekt, którego głównym celem jest budowanie wśród młodych ludzi oraz nauczycieli i nauczycielek wiedzy, umiejętności i odwagi do podejmowania działań w obronie praw człowieka!

Trzy ścieżki projektu, co udało się zrobić

Głos nauczycielek i nauczycieli ma MOC!

Twój głos ma MOC! Cykl warsztatów dla nauczycieli i nauczycielek.

Jak przebiegły warsztaty i szkolenia projektu “Twój głos ma MOC!” 2021-22

MOC jest z młodzieżą!

Twoj glos ma MOC II

Jak zespoły młodzieżowe stworzyły swoje kampanie na rzecz praw człowieka dzięki projektowi Twój głos ma MOC!”

Jaką moc ma lokalne rzecznictwo?

Co udało się zrobić w projekcie “Twój głos ma MOC!” w 2021-22

Twoj-glos-ma-MOC_kv-1000x1000

O projekcie

Szkodliwe zmiany w prawie i praktyce podważają niezależność systemu sądownictwa, ograniczają wolność słowa i zgromadzeń oraz przestrzeń do działania na rzecz praw człowieka. Towarzyszy temu retoryka osób sprawujących władzę, która stygmatyzuje mniejszości oraz grupy, które w sposób zdecydowany dochodzą swoich praw. Możliwość poruszania tematyki praw człowieka w szkołach jest systematycznie ograniczana. Projekt „Twój głos ma MOC!” skierowany jest do wszystkich osób, które mimo tych trudności wciąż walczą o przestrzeń dla praw człowieka w polskiej szkole i całym kraju!

„Twój głos ma MOC – Młodzi ludzie bronią praw człowieka!” to dwuletni projekt, w ramach którego:

Powstał materiał edukacyjny poświęcony kryzysowi praworządności Polsce, w którym poruszamy m.in. problematykę niezależności sądownictwa, wolności słowa i dyskryminacji grup mniejszościowych. Materiał podpowie nauczycielkom i nauczycielom, jak w angażujący sposób rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju.

Nauczycielki_nauczyciele i edukatorki_edukatorzy – poprzez udział w cyklu szkoleń, webinariów i spotkań sieciujących – zdobywali kompetencje i narzędzia umożliwiające rozwijanie wśród młodzieży wiedzy, umiejętności i postaw promujących prawa człowieka.

Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach i w dopasowanym do ich potrzeb programie mentoringowym, by zaplanować innowacyjne kampanie na rzecz praw człowieka z wykorzystaniem kreatywnej metody design thinking.

Aktywistki_aktywiści wzięły_li udział w szkoleniach i przy wsparciu ekspertek_ów rozwinęli swoje kompetencje w zakresie monitoringu przestrzegania praw człowieka i prowadzenia działań rzeczniczych w społecznościach lokalnych.

Pobierz podręcznik Twój głos ma moc!

Podręcznik do pracy z młodzieżą "Twój głos ma MOC! Młodzi ludzie bronią praw człowieka" jest już dostępny! Znajdziesz w nim omówienie poniższych tematów, a także scenariusze zajęć:

  • Prawa człowieka i praworządność
  • Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów
  • Wolność słowa i wolność zgromadzeń
  • Dyskryminacja i sytuacja grup mniejszościowych
  • Prawa seksualne i reprodukcyjne
  • Aktywizm na rzecz praw człowieka
POBIERZ
Okladka Twój głos ma moc podrecznik do pracy z mlodzieza Amnesty International_Strona_001

Pobierz broszurę o doświadceniach i praktykach z rzecznictwa lokalnego

Przekazujemy Wam nasze doświadczenie w zakresie rzecznictwa międzynarodowego i krajowego, które można wykorzystać lokalnie.

Do projektu zaprosiliśmy osoby indywidualne i te działające w ramach organizacji oraz grup nieformalnych z różnych miejscowości. Wspólnie z nimi staraliśmy się wybrać inicjatywy w obszarze rzecznictwa, które okażą się skuteczne w środowisku lokalnym, i wykorzystać je w praktyce. W niniejszej publikacji opisujemy sukcesy, a także wyzwania i wątpliwości, które były udziałem osób prowadzących rzecznictwo na poziomie lokalnym.

Pobierz
Broszura-Amnesty-Doswiadczenia-i-dobre-praktyki-w-zakresie-rzecznictwa-lokalnego_Strona_01

Konferencja online “Twój głos ma MOC!”

Draginja Nadaždin; Małgorzata Jonczy-Adamska; Monika Karanowska; Aleksandra Borzęcka

Czytaj więcej, co dzieje się w projekcie

Kiedy edukacja o prawach człowieka wiąże się z odwagą

nauczycielki i nauczyciel biorący udział w projekcie Twój głos ma MOC!

Nauczycielki i nauczyciele uczący o prawach człowieka w polskich szkołach muszą wykazać się niebywałą odwagą. Takie są właśnie osoby, które wzięły udział w naszym projekcie “Twój głos ma MOC!”.

“Norwegia to kraj otwarty na drugiego człowieka” – z wizytą studyjną w Oslo

Uczesticzki-cy wyjazdu w biurze Globalnego Zespołu Edukacji Praw Człowieka Amnesty International w Oslo

W tym artykuke Monika dzieli się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami z wizyty studyjnej w Norwegii, w której wzięła udział w ramach projektu. Celem wizyty było spotkanie z osobami pracującymi w organizacjach zajmujących się prawami człowieka i przeciwdziałającym dyskryminacji oraz poznanie metod ich pracy.

Edukacyjna pizza, czyli czym jest nanolearning

Taibeh Abbasi, 18 lat, i jej młodszy brat Ehsan, 15 lat, jedzą pizzę z przyjaciółmi po szkole. Rodzeństwo było zagrożone deportacją z Norwegii do Afganistanu, gdzie nigdy nie mieszkało. Uczniowie liceum Taibeh zorganizowali ogromne demo w Trondheim 3 października 2017 r., aby okazać solidarność z rodziną Abbasi i poprosić rząd o wstrzymanie deportacji.

Co edukacja, w tym edukacja praw człowieka, ma wspólnego z pizzą? Czy kilkadziesiąt sekund wystarczy, żeby nauczyć się czegoś wartościowego? Czym jest ścieżka nanolearningowa i czy da się ją zaprojektować zarówno na potrzeby mediów społecznościowych, jak i zajęć w sali lekcyjnej?

 


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie