Dokąd zmierza polska praworządność? – Amnesty International

Dokąd zmierza polska praworządność?

Lato 2021 r. to gorący okres dla polskiej praworządności!

W poprzednim wpisie przedstawiliśmy, co się działo w lipcu br., kiedy to polski Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Sprawiedliwości UE wydały dwa sprzeczne wyroki dot. dalszych losów Izby Dyscyplinarnej SN1.

W sierpniu rząd ma podjąć kroki zmierzające do wykonania wskazanego orzeczenia TSUE.

Kalendarium walki o praworządność w PL – sierpień 2021 r.:

  • 3 sierpnia: minął termin zatwierdzenia przez KE Krajowego Planu Odbudowy (KPO) dla Polski – KE wstrzymała się z jego zatwierdzeniem do czasu rozstrzygnięcia wykonania przez Polskę wyroku TSUE z 15 lipca br. ws. zaprzestania działalności Izby Dyscyplinarnej SN. Fundusze w ramach KPO (57 mld euro na dotacje i pożyczki dla polskich przedsiębiorców) mają pochodzić z Europejskiego Funduszu Odbudowy i mają być przeznaczone na rewitalizację polskiej gospodarki.
  • 4 sierpnia: Senat podjął inicjatywę ustawodawczą ws. nowelizacji o Sądzie Najwyższym. Jej celem jest wykonanie wyroku TSUE poprzez likwidację Izby Dyscyplinarnej SN oraz uchylenie „ustawy kagańcowej”. Projekt ma być dyskutowany w Senacie na początku września 2021 r.2.
  • 5 sierpnia: Pierwsza Prezes SN wydała dwa zarządzenia, które “zamrażają” działania Izby Dyscyplinarnej do 15 listopada 2021. Pierwsze zarządzenie dotyczy spraw dyscyplinarnych sędziów. Drugie: innych spraw sędziowskich rozstrzyganych przez Izbę Dyscyplinarną3. Nowo wpływające sprawy dyscyplinarne sędziów oraz dot. uchylenia im immunitetów będą zatrzymywane w sekretariacie Pierwszej Prezes SN. O losie spraw sędziów będących „w toku” zdecyduje natomiast Prezes Izby Dyscyplinarnej lub sami sędziowie tej izby.
  • 6 sierpnia: Rzecznik Praw Obywatelskich składa wniosek do TK o przełożenie rozprawy zaplanowanej na 31 sierpnia br. ws. wyższości polskiej Konstytucji nad prawem UE do czasu rozpoznania przez TK wniosku Prokuratora Generalnego ws. zbadania art. 6 Europejskiej konwencji praw człowieka z polską Konstytucją. W ocenie RPO wynik drugiej ze spraw będzie miał wpływ na ocenę prawidłowości składu wyznaczonego do tej pierwszej4.
  • 16 sierpnia: deadline dla Polski, aby odpowiedzieć KE na list wzywający do wykonania wyroku TSUE z 15 lipca br. dot. Izby Dyscyplinarnej. Jeśli nie wykonamy go, grożą nam wysokie kary finansowe od kilku do kilkuset euro dziennie5.
  • 31 sierpnia: TK ma wydać wyrok w sprawie oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej6.

Czy toczący się od kliku lat spór o sposób powołania i skład Izby Dyscyplinarnej SN zostanie w końcu rozwiązany? Czy wyrok z 31 sierpnia zaostrzy go jeszcze bardziej? Jakie będą konsekwencje tej batalii dla nas?

Jedno jest pewne: wyrok TSUE z 15 lipca br. ws. Izby Dyscyplinarnej obowiązuje w Polsce i powinien zostać wykonany przez państwo. Wynika to z zasady lojalnej współpracy z UE zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o UE.


Zdjęcie w nagłówku: Copyright: Piotr Wójcik.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

Powiązany temat

Kara za wsparcie osoby w potrzebie. Uwagi prawne do sprawy Justyny Wydrzyńskiej

118140