Konkurs filmowy dla młodzieży “Write the Change!” – Amnesty International

Konkurs filmowy dla młodzieży “Write the Change!”

Napisz scenariusz dowolnej fabuły i zmień świat! Weź udział w międzynarodowym konkursie o tematyce praw człowieka, współczesnych migracji i globalnych współzależności. Na Twój pomysł czekamy do 15 kwietnia 2019.

Jak budować rzetelną i wrażliwą na prawa człowieka opowieść o migracjach? Jak w ciekawy sposób pokazać złożoność i współzależność wyzwań, z którymi mierzy się cały współczesny świat? Wreszcie, czy śmieszna lub poruszająca historia może sprawić, że ludzie zaangażują się w działania na rzecz praw człowieka i zrównoważonego rozwoju? Chcesz poznać odpowiedź? Podejmij wyzwanie i zaangażuj się w międzynarodowy konkurs filmowy „Write the change!”. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody!

O konkursie „Write the change!”

Celem międzynarodowego konkursu „Write the Change”! jest zachęcenie młodzieży do refleksji i przedstawienia własnych kreatywnych pomysłów na fabułę, która będzie nawiązywała do tematyki praw człowieka, współczesnych migracji i globalnych współzależności. Amnesty International, we współpracy z uczestnikami i uczestniczkami projektu, chce budować świadomość opinii publicznej o zrównoważonym rozwoju, a także kształtować postawy otwartości, solidarności i poszanowania dla praw i wolności wszystkich ludzi, bez względu na to, gdzie mieszkają, w co wierzą i kogo kochają. Konkurs realizowany jest na poziomie krajowym i międzynarodowym. W przygodzie „Write the change!” uczestniczy młodzież z 12 krajów Unii Europejskiej!

Kogo zapraszamy?

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów i uczennice w wieku 14 – 19 lat. Do konkursu może zgłosić się zarówno osoba indywidualna, jak i grupa młodzieży.

Na co czekamy?

Czekamy na scenariusz dowolnej fabuły, która w ciekawy i angażujący sposób będzie budowała świadomość odbiorców i odbiorczyń na temat migracji, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. W swojej historii możecie skupić się na jednym z tych obszarów tematycznych, bądź nawiązać do wszystkich trzech. Fabuła może być napisana z myślą o różnych formatach, m.in. film fabularny, serial telewizyjny, materiały filmowe publikowane w sieci, spot w mediach społecznościowych.

Pracę konkursową stanowi opis fabuły (maksymalnie 15 stron tekstu) w dowolnym gatunku (komedia, dramat, thriller, noir, horror, fantasy, science fiction, film dla dzieci, film animowany). Format oraz gatunek fabuły należy określić w zgłoszeniu do konkursu. Wszelkie szczegóły znajdziecie w regulaminie konkursu.

Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają nagrody!

Najlepszy scenariusz wytypowany przez jury podczas krajowego etapu konkursu nagrodzony zostanie dwoma karnetami festiwalowymi oraz pobytem w Warszawie podczas festiwalu filmów dokumentalnych Docs Against Gravity w maju w 2019 roku. Autorzy oraz autorki pięciu najlepszych scenariuszy wybranych spośród wszystkich prac konkursowych nadesłanych przez młodzież z 12 krajów biorących udział w konkursie „Write the Change!” pojadą do włoskiego miasta Giffoni, gdzie podczas światowej sławy festiwalu filmowego dla dzieci i młodzieży wręczone zostaną nagrody główne.

Do kiedy należy wysłać zgłoszenie? Gdzie mogę zdobyć więcej informacji?

Zgłoszenia do konkursu należy wysłać, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się tutaj>>. Praca konkursowa zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w regulaminie powinna zostać wysłana na adres writethechange@amnesty.org.pl do 15 kwietnia 2019 roku! Masz pytania? Skontaktuj się z Aleksandrą Ziółkowską, koordynatorką konkursu, pod adresem: aleksandra.ziolkowska@amnesty.org.pl.

O Celach Zrównoważonego Rozwoju

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 to dokument przyjęty w 2015 roku przez 193 państwa członkowskie ONZ. Agenda ustala 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, których realizacja ma przyczynić się do globalnego rozwoju poprzez m.in. wyeliminowanie skrajnego ubóstwa, walkę z nierównościami społecznymi, a także zapewnienie trwałości środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.


Konkurs “Write the Change!” jest inicjatywą realizowaną w ramach projektu „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” CSO-LA/2017/388-169 finansowanego przez Unię Europejską. Więcej informacji na stronie projektu START THE CHANGE!

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

MOC jest z młodzieżą! Jak zespoły młodzieżowe stworzyły swoje kampanie na rzecz praw człowieka dzięki projektowi Twój głos ma MOC!”

20265