Oddaj swój głos na sprawiedliwą Polskę i Europę! – Amnesty International

Oddaj swój głos na sprawiedliwą Polskę i Europę!

Europa jest na rozdrożu. Tegoroczne wybory parlamentarne w Polsce oraz coraz bliższe, majowe wybory do Parlamentu Europejskiego, mogą zmienić kierunek, w którym dotychczas zmierzał nasz region.

Wybory to również szansa na pokazanie naszego głosu i przyczynienie się do zbudowania bardziej pozytywnej przyszłości dla Europy. Możemy to zrobić nalegając, by polityczni liderzy traktowali sprawiedliwość i prawa człowieka priorytetowo, zamiast realizować krótkowzroczną politykę, która dzieli społeczeństwo.

Nasz głos ma znaczenie! W czasach, gdy niektórzy politycy posługują się strachem, nienawiścią i uprzedzeniami, fałszują obraz uchodźców, którzy szukają bezpieczeństwa, wzniecają nienawiść wobec mniejszości – wielu z nas niepokoi się tym, co przyniesie przyszłość.

Mimo to, jest też nadzieja, że oddając swój głos i domagając się bardziej sprawiedliwej Polski i Europy dla wszystkich, można zmienić ten kierunek. W całej Europie ludzie łączą się w grupach, społecznościach i narodach, by razem oddolnie budować społeczeństwa, w jakich chcą żyć: oparte na uczciwości, szacunku, w których ludzie są traktowani równo i solidaryzują się ze sobą udzielając sobie wsparcia.

Wzywamy wszystkich liderów i kandydatów w tych zbliżających się polskich i europejskich wyborach do zmiany kierunku polityki – ze strachu w stronę nadziei.

Chcemy, by zobowiązali się do tworzenia Polski i Europy, w których wszyscy korzystają z praw człowieka. A jeśli zostaną wybrani, by wypełnili te obietnice.

Oto nasze postulaty:

Ochrona wolnego i sprawiedliwego społeczeństwa: Jesteśmy świadkami narastającej liczby ataków na nasze prawa. Władza próbuje tłumić aktywizm społeczeństwa obywatelskiego, podważać struktury i instytucje, które zostały powołane do tego, by stać na straży ochrony naszych praw i wolności. My chcemy żyć w społeczeństwie wolnym i sprawiedliwym, w którym ludzie mogą się swobodnie wyrażać, kochać tego kogo chcą, być częścią dowolnej pokojowej organizacji, pokojowo protestować, mieć dostęp do wolnych mediów i dochodzić sprawiedliwości w niezależnych sądach, a ci, którzy stają w obronie praw człowieka zarówno lokalnie, jak i globalnie są wspierani, chronieni i doceniani.

Zapewnienie ochrony uchodźcom: Podczas gdy ludzie na całym świecie nadal są zmuszani do opuszczenia swoich domów z powodu prześladowań, zmian klimatycznych lub ogromnych nierówności ekonomicznych, rządzący pozwalają by uchodźcy tonęli na morzach, ryzykowali zdrowie i życie przedostając się przez kolejne granice, bądź byli pozostawieni w ubóstwie, w przeludnionych obozach, pozbawieni nadziei, wsparcia i pomocy. Tymczasem my chcemy żyć w społeczeństwie, w którym fundamentem jest solidarność; gdzie ludzie mogą ubiegać się o ochronę w bezpieczny sposób, bez narażania swojego zdrowia i życia. Chcemy żyć w społeczeństwie, które jest otwarte i gościnne, a rządzący tworzą prawo, które zapewnia ochronę praw uchodźców i migrantów.

Zapewnienie równości dla wszystkich: Wszyscy rodzimy się równi, a mimo to jesteśmy traktowani w odmienny sposób. Wielu polityków posługuje się mizoginią, rasizmem, ksenofobią, homofobią oraz transfobią, by dzielić społeczności i odmawiać nam praw. Wielu i wiele z nas może czuć się zagrożonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami tylko z powodu tego jak wyglądamy, czy skąd pochodzimy.

Przemoc ze względu na płeć, włączając w to przemoc seksualną, jest wciąż szeroko rozpowszechniona w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. W niektórych państwach kobietom nie wolno podejmować decyzji o ich własnym ciele, o zdrowiu, pozbawiane są swoich praw seksualnych i reprodukcyjnych. Chcemy żyć w społeczeństwie, które nie dopuszcza do nienawiści i zwalcza wszelkie formy opresji; w którym wszyscy są traktowani sprawiedliwie i z godnością; które broni praw człowieka i równości płci; które gwarantuje nam wolność od przemocy i kontroli innych osób nad naszym ciałem i życiem.

Obrona godności: Miliony ludzi w Europie nadal ponoszą koszty kryzysu gospodarczego z 2008 roku, w tym wpływu polityki oszczędnościowej naszych rządów, która zmniejszyła wydatki publiczne na zdrowie, edukację, gospodarkę mieszkaniową, emerytury i inne usługi społeczne. Taka polityka osłabiła dostęp do praw ekonomicznych i społecznych, za to zwiększyła nierówności, i nieproporcjonalnie wpłynęła na grupy szczególnie wrażliwe. Polityka gospodarcza nigdy nie może podważać konieczności poszanowania praw człowieka, włączając w to prawo do zdrowia, edukacji, mieszkania i pracy. Domagamy się od rządzących postępowej polityki w sferze ekonomii, tak by zmniejszała, a nie zwiększała nierówności. Chcemy Polski i Europy, które nie wykluczają nikogo ze społeczeństwa, w których prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne wszystkich osób są chronione, w których ludzie mogą dbać o siebie i swoje rodziny z godnością.

Chcemy społeczeństwa, które solidarnie dba i wspiera nas wszystkich

My, mieszkańcy i mieszkanki Polski, podnosimy swój głos.

Opowiadamy się za nadzieją, zamiast za strachem.

Tak, by bardziej sprawiedliwa Polska mogła przyczynić się do bardziej sprawiedliwej Europy i świata.


Wezwij liderów polskich partii politycznych do budowania Polski i Europy opartych na szacunku, empatii i wolności wyboru. PODPISZ PETYCJĘ!>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Turcja: Sprawiedliwość zwycięża – wyroki skazujące czterech obrońców praw człowieka uchylone

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

25779