Polska w ogniu krzyżowych pytań o przestrzeganie praw człowieka – Amnesty International

Polska w ogniu krzyżowych pytań o przestrzeganie praw człowieka

Polska odpowiedziała na forum Rady Praw człowieka ONZ na pytania dotyczące przestrzegania praw człowieka. Poruszone zagadnienia dotyczyły m.in. kwestii dyskryminacji i rasizmu, wolności słowa, praw reprodukcyjnych kobiet, tajnych więzień CIA.

W poniedziałek, 4 czerwca, grupa robocza Rady Praw Człowieka ONZ przyjęła raport na temat Polski w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka (UPR – Universla Periodic Review). Raport obejmuje informacje przedstawione przez Polskę oraz rekomendacje i pytania zadane przez inne kraje podczas specjalnej sesji, która odbyła się 30 maja.

Przedstawione rekomendacje i zalecenia dotyczą między innymi:

 • wzmocnienia środków w celu lepszej prewencji przestępstw o charakterze rasistowskim, mowy nienawiści oraz dyskryminacji takich grup jak Muzułmanie, Romowie i osoby pochodzenia afrykańskiego;
 • zmniejszenia antysemityzmu oraz dyskryminacji mniejszości etnicznych;
 • promocji równego traktowania i tolerancji, poprzez kampanie zwiększające świadomość oraz kampanie edukacyjne;
 • zapewnienia, że geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe mogą cieszyć się pełnią swoich praw;
 • wprowadzenia do polskiego prawa możliwości zawierania związków partnerskich;
 • zmiany artykułu 212 Kodeksu Karnego dotyczącego zniesławienia;
 • zapewnienia, że biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ma zapewnione odpowiednie fundusze w celu realizacji zadać związanych z równym traktowaniem i przeciwdziałaniem dyskryminacji;
 • podpisania i ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej ochrony praw pracowników migrujących i członków ich rodzi;
 • ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych oraz protokołu dodatkowego do tej konwencji;
 • zapewnienia, że kobiety mają dostęp do aborcji zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny;
 • podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
 • ratyfikacji drugiego protokołu dodatkowego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych;
 • ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o Ochronie Wszystkich Osób przed Przymusowymi Zaginięciami
 • zapewnienia większej transparentności śledztwa dotyczącego zaangażowania w amerykański program nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA;
 • zapewnienia, że każda osoba może w pełni korzystać z prawa do opieki zdrowotnej;
 • zapewnienia pełnego dostępu do edukacji, w tym przede wszystkim dzieciom romskim.

Kliknij tutaj aby przeczytać raport dotyczący Polski (ang.)

Więcej na temat Powszechnego Przeglądu Okresowego dotyczącego Polski można znaleźć na:

Polska pod lupą Rady Praw Człowieka ONZ

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR

Sesję Rady Praw Człowieka dotyczącą Polski można obejrzeć tutaj:

UPR Report of Poland, 13th Universal Periodic Review

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Dziennikarze i niezależni obserwatorzy uciszani by świat nie dowiedział się o protestach w Rosji – nowy raport 

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

2076