Prezydent podpisał ustawę gwarantującą izolację sprawcy – Amnesty International

Prezydent podpisał ustawę gwarantującą izolację sprawcy

W środę, 2 maja, Prezydent RP podpisał ustawę, która daje możliwość natychmiastowej izolacji sprawcy od osoby doświadczającej przemocy oraz nakazania opuszczenia miejsca zamieszkania. Jest to olbrzymi sukces wielu organizacji pozarządowych, w tym Amnesty International, a także wynik ich pracy zmierzającej do pełnego wdrożenia Konwencji antyprzemocowej w ciągu ostatnich lat.

Niestety ustawa ta nie gwarantuje pomocy już teraz w czasie izolacji, gdy przemoc domowa rośnie. Jej długi, 6-cio miesięczny okres vacatio legis (czas oczekiwania na wejście w życie) powoduje, że zacznie ona obowiązywać dopiero za pół roku. Przez ten czas tysiące osób doświadczających przemocy pozostanie w dalszym ciągu bez takiego wsparcia i ochrony.

W związku z tym apelujemy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wprowadzenie już teraz odpowiednich procedur w Policji, które spowodują większe wyczulenie funkcjonariuszy na potencjalną i zgłaszaną przemoc.

Ta ustawa to krok w dobrą stronę, ale to jeszcze nie koniec naszych starań o ochronę osób doświadczających przemocy. W dalszym ciągu w polskim prawodawstwie brakuje uznania przemocy ekonomicznej za formę przemocy domowej, a definicja przemocy seksualnej (zgwałcenia) wymaga zmiany zgodnie z postanowieniami Konwencji Stambulskiej. Dlatego dalej wzywamy polskie władze do wprowadzenia koniecznych zmian.


Dowiedz się więcej o kampanii.
Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj dostępu do aborcji w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Maraton Pisania Listów 2022 w obronie prawa do pokojowego protestu – rusza największa na świecie akcja na rzecz praw człowieka

Powiązany temat

Tortury w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach – Polacy, nic się nie stało!

69665