Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie – Amnesty International

Rada Bezpieczeństwa ONZ musi priorytetowo zająć się odpowiedzialnością Rosji za zbrodnie wojenne w Ukrainie

Rada Bezpieczeństwa ONZ, na zaplanowanej na dziś sesji, powinna skupić się na temacie ochrony ludności cywilnej i odpowiedzialności za serię zbrodni wojennych popełnionych przez siły rosyjskie oraz stanowczo wezwać do zakończenia agresji Rosji na Ukrainę.

Rosja złożyła wniosek o zwołanie sesji Rady Bezpieczeństwa poświęconej rosnącym zagrożeniom związanym z militaryzacją elektrowni atomowej w Zaporożu na południu Ukrainy. Sekretarz Generalny ONZ ostrzegł, że jakiekolwiek uszkodzenie tej lub innych elektrowni atomowych może spowodować „katastrofalne” skutki w bezpośrednim sąsiedztwie i daleko poza nim.

“Doniesienia, które otrzymujemy bezpośrednio z Enerhodaru, miasta sąsiadującego z elektrownią atomową, mówią o tragicznym w skutkach wpływie rosyjskiej militaryzacji elektrowni i okolicznych terenów na ludność cywilną. Amnesty International bada obecnie te niepokojące informacje i wzywa Radę Bezpieczeństwa do podobnych działań” – mówi Anna Błaszczak-Banasiak , dyrektorka Amnesty International Polska.

„Rada musi także uwzględnić w toku obrad kwestię odpowiedzialności Rosji za szeroki zakres rażących naruszeń w dotychczasowym konflikcie”.

“Kluczową kwestią dla Rady Bezpieczeństwa jest i powinno teraz być bezpośrednie zagrożenie, jakie stwarza militaryzacja elektrowni atomowej w Zaporożu. Wydaje się, że militaryzacja jest częścią szerszej strategii rosyjskich sił, wymierzonej przeciwko ludności cywilnej i narażającej miliony ludzi na ogromne niebezpieczeństwo. Powinniśmy jednak nadal skupiać uwagę na dotychczasowych bulwersujących działaniach Rosji i na fakcie, że podczas półrocznej agresji na Ukrainę rosyjskie siły zbrojne naraziły na niebezpieczeństwo i zabiły wielu cywilów. Nie powinniśmy pozwolić władzom Rosji na uniknięcie odpowiedzialności”.

Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, Amnesty International udokumentowała i informowała o licznych naruszeniach ze strony sił rosyjskich, w tym o atakach bez rozróżniania celu, użyciu zakazanej amunicji kasetowej i pozasądowych egzekucjach. Wiele z działań stanowi zbrodnie wojenne, które Rada Bezpieczeństwa musi potępić i utorować drogę do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

„Jednoznacznym priorytetem Rady Bezpieczeństwa ONZ – w odniesieniu nie tylko do Zaporoża, ale do całego konfliktu – musi być zapewnienie ochrony ludności cywilnej”

– mówi Anna Błaszczak-Banasiak.

Tło/Kontekst

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, Amnesty International spędziła wiele miesięcy na terenie, dokumentując rosyjskie naruszenia i zbrodnie wojenne. Organizacja opublikowała kilkanaście komunikatów prasowych, briefingów i raportów potępiających te działania i wzywających do odpowiedzialności. Organizacja wezwała również siły ukraińskie do podjęcia dodatkowych kroków w celu ochrony ludności cywilnej oraz – jak w przypadku wszystkich konfliktów zbrojnych – wzywa wszystkie strony do priorytetowego traktowania ochrony ludności cywilnej i przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego.


Rosyjski żołnierz stoi na straży przed drugim reaktorem Zaporoskiej Elektrowni Jądowej w Enerhodarze, 1 maja 2022. Copyright: ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images.

Zobacz więcej informacji na temat inwazji Rosji na Ukrainę na stronie Solidarni z Ukrainą>>>

Stale uzupełniana dokumentacja Amnesty International nt. naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych w czasie wojny w Ukrainie dostępna na stronie amnesty.org.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymaj bezprawne przesiedlenia ukraińskiej ludności cywilnej

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

170578