Rosyjski Sąd Najwyższy unieważnił decyzję o deportacji Aliego Feruza – Amnesty International

Rosyjski Sąd Najwyższy unieważnił decyzję o deportacji Aliego Feruza

24 stycznia Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej podtrzymał apelację dziennikarza Nowej Gazety i aktywisty Amnesty International, Aliego Feruza, i odrzucił decyzję sądu niższej instancji o deportacji do Uzbekistanu. Sąd odesłał sprawę do dalszego rozpatrzenia przez Moskiewski Sąd Miejski.

Choć ta decyzja cieszy, Amnesty International nadal wzywa rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia Aliego Feruza i zapewnienia, że nie zostanie deportowany do kraju, w którym grożą mu tortury.  

W swojej decyzji Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zatrzymanie obcokrajowca, któremu grozi wydalenie z Rosji „nie powinno być rozumiane jako podstawa do aresztu na czas nieokreślony”.  

Ponadto ława sędziów zarekomendowała, aby w trakcie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Moskiewski Sąd Miejski wziąć pod uwagę list z Ambasady Niemiec w Moskwie potwierdzający przyznanie Aliemu Feruzowi tymczasowego pobytu w Niemczech.  

Ali Feruz (prawdziwe imię to Khudoberdi Nurmatow) został aresztowany w Moskwie w sierpniu 2017 roku za naruszenie warunków pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Moskiewski Sąd Basmanny uznał go za winnego i podtrzymał decyzję o deportacji do kraju pochodzenia. Od tego czasu dziennikarz przebywa w areszcie w Specjalnym Ośrodku Tymczasowej Detencji Cudzoziemców (SUVSIG) w Moskwie.  

Ali Feruz wyjechał z Uzbekistanu w 2009 roku, po tym jak został aresztowany i był torturowany przez funkcjonariuszy państwowych służb bezpieczeństwa w odwecie za odmowę współpracy. Wielokrotnie wnioskował o azyl w Rosji, jednak za każdym razem otrzymał decyzję odmowną.  

Amnesty International od wielu miesięcy prowadzi kampanię na rzecz uwolnienia Aliego Feruza. Podpisz petycję w obronie Alego Feruza>>> 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

15423