Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Rosyjski Sąd Najwyższy unieważnił decyzję o deportacji Aliego Feruza

24 stycznia Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej podtrzymał apelację dziennikarza Nowej Gazety i aktywisty Amnesty International, Aliego Feruza, i odrzucił decyzję sądu niższej instancji o deportacji do Uzbekistanu. Sąd odesłał sprawę do dalszego rozpatrzenia przez Moskiewski Sąd Miejski.

Choć ta decyzja cieszy, Amnesty International nadal wzywa rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia Aliego Feruza i zapewnienia, że nie zostanie deportowany do kraju, w którym grożą mu tortury.  

W swojej decyzji Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że zatrzymanie obcokrajowca, któremu grozi wydalenie z Rosji „nie powinno być rozumiane jako podstawa do aresztu na czas nieokreślony”.  

Ponadto ława sędziów zarekomendowała, aby w trakcie ponownego rozpatrzenia sprawy przez Moskiewski Sąd Miejski wziąć pod uwagę list z Ambasady Niemiec w Moskwie potwierdzający przyznanie Aliemu Feruzowi tymczasowego pobytu w Niemczech.  

Ali Feruz (prawdziwe imię to Khudoberdi Nurmatow) został aresztowany w Moskwie w sierpniu 2017 roku za naruszenie warunków pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej. Moskiewski Sąd Basmanny uznał go za winnego i podtrzymał decyzję o deportacji do kraju pochodzenia. Od tego czasu dziennikarz przebywa w areszcie w Specjalnym Ośrodku Tymczasowej Detencji Cudzoziemców (SUVSIG) w Moskwie.  

Ali Feruz wyjechał z Uzbekistanu w 2009 roku, po tym jak został aresztowany i był torturowany przez funkcjonariuszy państwowych służb bezpieczeństwa w odwecie za odmowę współpracy. Wielokrotnie wnioskował o azyl w Rosji, jednak za każdym razem otrzymał decyzję odmowną.  

Amnesty International od wielu miesięcy prowadzi kampanię na rzecz uwolnienia Aliego Feruza. Podpisz petycję w obronie Alego Feruza>>> 

Działaj teraz!

Obrona praw człowieka to nie przestępstwo!

Powiązane tematy

Powiązany temat

List solidarności ze społeczeństwem obywatelskim na Węgrzech

Powiązany temat

„Jesteśmy ludźmi, jak długo musimy tolerować tę sytuację?”