Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka – Amnesty International

Szkoły Przyjazne Prawom Człowieka

Amnesty International rozpoczyna nowy projekt edukacyjny, którego celem będzie zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach.

P1010205Według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych około 10 proc. polskich uczniów i uczennic jest systematycznie dręczonych, przemoc werbalna jest powszechna. Z analizy dotychczasowych badań o sytuacji polskich szkół wynika, że dzieci narażone są na całe spectrum zachowań agresywnych – od wyzwisk, przez wykluczanie z grupy po kradzieże i pobicia.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi, Stowarzyszenie Amnesty International rozpoczyna nowy projekt edukacyjny: Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Działanie te realizowane są w ramach projektu “Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578.
Projekt potrwa 24 miesiące i jest projektem międzynarodowym, obejmie swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii i Irlandii. Z Polski do projektu zakwalifikowanych zostanie pięć wyróżnionych szkół.
Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach poprzez edukację prawno-człowieczą.
Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.
Jak zostać Szkołą Przyjazną Prawom Człowieka?

  • W trakcie trwania projektu w szkołach odbędzie się szereg szkoleń i warsztatów, prowadzonych przy wsparciu aktywistów i aktywistek Amnesty International, które pozwolą na poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i pozytywną zmianę postaw wszystkich członków wspólnoty szkoły. Następnie, na podstawie zebranej wiedzy, uczestnicy i uczestniczki stworzą strategię działania dla całej społeczności szkolnej, której zadaniem będzie rozwiązanie problemu dyskryminacji oraz przemocy na gruncie lokalnym.
  • Dzięki wypracowanej strategii, uczestnicy i uczestniczki projektu stworzą dokument, Kartę Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka, który będzie narzędziem do monitorowania praw człowieka wśród społeczności szkolnej;
  • Każda szkoła po wypracowaniu Karty Zachowań uzyska tytuł Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka i tym samym stanie się częścią międzynarodowej sieci szkół o tym tytule.

Wsparcie merytoryczne i konsultacje

  • Przez cały czas trwania projektu  szkoły otrzymają merytoryczne wsparcie ze strony Amnesty International; ze szkołą będzie pracowała ekspertka z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych oraz facylitatorzy i facylitatorki, aktywiści i aktywistki  Amnesty International;
  • Przedstawiciele i przedstawicielki szkół wezmą udział w międzynarodowym obozie we Włoszech, podczas którego będą mieli okazję wymienić doświadczenia z innymi uczestnikami i uczestniczkami projektu ze wszystkich krajów uczestniczących w projekcie.

Więcej o projekcie: https://amnesty.org.pl/co-robimy/edukacja/szkola-przyjazna-prawom-czlowieka/

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

1286