Twój głos ma MOC! Dołącz do projektu – Amnesty International

Twój głos ma MOC! Dołącz do projektu

Ruszyły warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek oraz edukatorów i edukatorek!

Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o kryzysie praworządności w Polsce? Jak komentować wypowiedzi polityków dehumanizujące przedstawicieli mniejszości seksualnych? Jak prowadzić edukację praw człowieka w tak niesprzyjającym klimacie? Grupa 22 osób z całej Polski wspólnie z nami mierzy się z tymi i wieloma innymi wyzwaniami dla rzetelnej edukacji o prawach człowieka w polskiej szkole. Razem rozwijamy wiedzę i umiejętności, dzielimy się narzędziami i strategiami; wspólnie stawiamy czoła trudnościom w duchu uczącej się społeczności i wzajemnego wsparcia.

Cykl trzech dwudniowych warsztatów realizowany jest w ramach projektu Twój głos ma MOC!

Projekt “Twój głos ma MOC!” jest dla Ciebie, jeżeli:

  • Jesteś nauczycielem/nauczycielką i pracujesz z młodzieżą ze starszych klas szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej (nasze materiały zostały opracowane z myślą o osobach powyżej 13 roku życia)
  • Jesteś edukatorem/edukatorką pracującym/ą z młodzieżą w ramach edukacji pozaformalnej i możesz wykorzystać zdobytą podczas szkoleń wiedzę i narzędzia podczas warsztatów.

W jakich obszarach Twoja MOC zostanie wzmocniona?

  • zdobędziesz wiedzę, strategie i narzędzia umożliwiające edukację na temat wyzwań dla praw człowieka w Polsce i mobilizowania młodzieży do aktywizmu
  • nawiążesz kontakt i współpracę innymi osobami zaangażowanymi w działania edukacyjne na rzecz praw człowieka
  • pogłębisz swoją wiedzę dot. prawa oświatowego i podstaw programowych, by móc skuteczniej dbać o przestrzeń dla edukacji praw człowieka w szkole
  • otrzymasz od nas kompleksowe wsparcie podczas realizacji projektu

Jak zgłosić się do udziału w projekcie?

Rekrutacja do projektu zakończyła się 26 lutego 2021. Jeżeli jesteś nauczycielką/nauczycielem lub edukatorką/edukatorem, założenia projektu są Ci bliskie i chcesz się zaangażować, napisz do: justyna.kuzar@amnesty.org.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z Justyną Kuzar: justyna.kuzar@amnesty.org.pl

Zapraszamy na konferencję otwierającą projekt


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.
Projekt realizowany we współpracy z Amnesty International Norway.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

102757