Ukraina: Rosyjskie działania wojskowe w elektrowni atomowej zagrażają bezpieczeństwu w regionie – Amnesty International

Ukraina: Rosyjskie działania wojskowe w elektrowni atomowej zagrażają bezpieczeństwu w regionie

Amnesty International odniosła się do ustaleń Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w sprawie stacjonowania wojsk rosyjskich w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej (ZEA). Równocześnie organizacja potwierdziła informacje z sierpnia. Denis Krywoszejew, zastępca dyrektora ds. badań w biurze Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową, powiedział:

“Zajęcie przez siły rosyjskie elektrowni atomowej naraża na niebezpieczeństwo osoby przebywające w elektrowni i jej otoczeniu, ale także zwiększa ryzyko katastrofy nuklearnej w całym regionie”.

“Rosja umieściła swoje siły na terenie elektrowni i dlatego ponosi główną odpowiedzialność za niszczycielskie konsekwencje awarii jądrowej, jeżeli by do niej doszło. Amnesty International wzywa do pełnej demilitaryzacji elektrowni i jej bezpośredniego otoczenia”.

“Niebezpieczeństwa związane ze zmilitaryzowaniem elektrowni są oczywiste. Abstrahując od tego, Amnesty International dowiedziała się także więcej o losie personelu elektrowni. Zgodnie z relacją jednej z osób mieszkających w okolicy, pracownicy, których siły rosyjskie podejrzewają o dokumentowanie ich działań w pobliżu elektrowni, stali się prawdopodobnie ofiarami brutalnych represji. Niektórzy z nich zostali uprowadzeni i torturowani w piwnicy budynku używanego wcześniej przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy”.

W sierpniu Amnesty została również poinformowana przez jednego z mieszkańców, a także pracownika ZEA, że rosyjscy żołnierze ograniczali pracownikom możliwość poruszania się, a także poddawali ich natarczywym rewizjom osobistym. Amnesty International nie była w stanie zweryfikować tych niepokojących zarzutów z innych źródeł. Jednak ustalenia MAEA potwierdzają obecność rosyjskich żołnierzy na terenie elektrowni i ograniczenia swobodnego poruszania się pracowników.

MAEA poinformowała również o fizycznych uszkodzeniach obiektów ZEA, będących skutkiem działań wojskowych w pobliżu. Należy do nich ostrzał elektrowni. Źródła Amnesty International z pobliskich terenów przekazały, że uszkodzenia powstały na skutek ostrzału moździerzy, którego dopuściły sięsiły rosyjskie z okupowanego terytorium Ukrainy. Prawdopodobnie miało to na celu obarczenia winą sił ukraińskich. Amnesty nie była w stanie zweryfikować tych twierdzeń, ale jest zaniepokojona faktem, że MAEA potwierdza uszkodzenia wynikające z ostrzału, do których doszło w dniach zgodnych z datami przekazanymi nam przez nasze źródła.

MAEA powstrzymała się od wskazania którejkolwiek ze stron jako odpowiedzialnej za ostrzał i zażądała od obu stron zaprzestania wszelkich tego typu działań militarnych.

Tło/Kontekst

MAEA opublikowała raport pt. Nuclear Safety, Security and Safeguards in Ukraine, 2nd Summary Report by the Director General 28 April – 5 September 2022 – Bezpieczeństwo nuklearne. Zabezpieczenia i środki ochrony w Ukrainie. Drugie sprawozdanie podsumowujące dyrektora generalnego za okres 28 kwietnia – 5 września 2022: ukraine-2ndsummaryreport_sept2022.pdf (iaea.org)

MAEA poinformowała, że jej zespół zaobserwował “obecność rosyjskich żołnierzy, pojazdów i sprzętu w różnych miejscach ZEA. Obejmuje to kilka ciężarówek wojskowych znajdujących się na parterze turbinowni bloku 1 i bloku 2 oraz pojazdów wojskowych stacjonujących pod wiaduktem łączącym bloki reaktorów”. Wezwała również do “natychmiastowego ustanowienia strefy ochronnej i zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego”.


Zaporoska Elektrownia Atomowa, 30 sierpnia 2022. Foto.: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images.

Zobacz więcej informacji na temat inwazji Rosji na Ukrainę na stronie Solidarni z Ukrainą>>>

Stale uzupełniana dokumentacja Amnesty International nt. naruszeń praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych w czasie wojny w Ukrainie dostępna na stronie amnesty.org.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: „Przyjechaliśmy tu, nie chcieli nas wpuścić”. Romowie z Ukrainy traktowani jak niechciani uchodźcy

Powiązany temat

Rosja: Ponad 1300 demonstrantów zatrzymanych po ogłoszeniu poboru wojskowego

Powiązany temat

Iran: Społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć odpowiednie kroki w obliczu brutalnego tłumienia demonstracji po śmierci Mahsy Amini

171294