Wspólne oświadczenie wydane przez Centre for Reproductive Rights, Amnesty International i Human Rights Watch, w sprawie zbliżającej się sesji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce – Amnesty International

Wspólne oświadczenie wydane przez Centre for Reproductive Rights, Amnesty International i Human Rights Watch, w sprawie zbliżającej się sesji Trybunału Konstytucyjnego w Polsce

19 października 2020

Amnesty International, Centre for Reproductive Rights i Human Rights Watch wysyłają ekspertów – obserwatorów na zbliżającą się rozprawę przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał przygotowuje się do wydania w dniu 22 października, decyzji w sprawie konstytucyjności dostępu do aborcji na podstawie przesłanki “ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”*.

Biorąc pod uwagę nasze długotrwale i publicznie wyrażane obawy dotyczące zagrożenia podstawowych praw człowieka kobiet i dziewcząt, których dotyczy ta decyzja, uważamy obserwowanie postępowania w tej ważnej sprawie za kluczowe. Do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dochodzi w sytuacji wielokrotnie ponawianych przez rząd ataków na prawa kobiet i prób odebrania im praw reprodukcyjnych oraz w kontekście zmian prawnych i politycznych, które podważyły niezależność sądownictwa i praworządność w Polsce. Po zakończonej obserwacji, obserwatorzy będą relacjonować samo postępowanie i wszelkie ewentualne decyzje Trybunału bezpośrednio do wspomnianych organizacji.

Każda z trzech organizacji wystosowała do Trybunału Konstytucyjnego formalną prośbę o umożliwienie wstępu na rozprawę w celu prowadzenia obserwacji.

Obserwacje procesów mają miejsce zarówno w sprawach karnych jak i cywilnych, oraz w innych rodzajach postępowań sądowych, które dotyczą najistotniejszych kwestii budzących obawy z punktu widzenia praw człowieka. Organizacje bazują na doświadczonych i uznanych prawnikach posiadających wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów praw człowieka niezbędnych do obserwacji rozprawy.

* Art. 4a. 1. 2) Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
88086