„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” – najnowsza publikacja Amnesty – Amnesty International

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi” – najnowsza publikacja Amnesty

Jak zbudować świat, w którym fundamentalne prawa wszystkich ludzi są faktyczne przestrzegane? Pierwszy krok to edukacja na rzecz praw człowieka, drugi - mobilizacja lokalnych społeczności. Amnesty International do korzystania z najnowszego materiału edukacyjnego Amnesty International i przeprowadzenia akcji na rzecz wolności i równości wszystkich ludzi.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość oznacza wciąż nowe zagrożenia dla poszanowania praw człowieka na świecie. Miliony osób uciekających przed wojną i prześladowaniami, coraz powszechniejsza, również w mediach, mowa nienawiści, której najczęściej doświadczają uchodźcy oraz przedstawiciele innych grup marginalizowanych, wreszcie trudność w znalezieniu rzetelnych informacji na temat tych zjawisk – na te wszystkie wyzwania proponujemy spojrzeć właśnie z perspektywy praw człowieka. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi – pakiet materiałów edukacji praw człowieka” skierowany jest do wszystkich osób, które pracują z młodymi ludźmi – nauczycieli, animatorów, harcerzy i edukatorów.

– W poszczególnych rozdziałach publikacji zachęcamy do refleksji nad zagrożeniami czyhającymi dziś na nasze fundamentalne prawa i wolności i zapraszamy do dyskusji o nowych możliwościach promowania postaw otwartości, szacunku i solidarności z innymi – mówi Draginja Nadażdin, dyrektorka Stowarzyszenia Amnesty International.

Publikacja składa się z pięciu modułów tematycznych. Każdy moduł zawiera wprowadzenie teoretyczne oraz propozycje zajęć warsztatowych, które wyposażą młodych ludzi w wiedzę i zachęcą do osobistego zaangażowania w budowę świata, w którym wszyscy ludzie są wolni, równi i w pełni korzystają ze wszystkich swoich praw.

Bezpłatny egzemplarz publikacji można zamówić na stronie internetowej: amnesty.org.pl/wolni-i-rowni.

Projekt jest finansowanych z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Twój głos ma MOC! – konkurs na akcję o wolności słowa i wyrażania siebie

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

14590