Zgłoszenia do nagrody Pióro Nadziei 2021 otwarte! – Amnesty International

Zgłoszenia do nagrody Pióro Nadziei 2021 otwarte!

Od 3 do 23 stycznia do północy można przesyłać zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei, przyznawanej co roku przez Amnesty International osobie, która swoją pracą medialną w Polsce w 2021 roku przyczyniła się do pozytywnej zmiany na rzecz praw człowieka.


Nagroda Pióro Nadziei to wyróżnienie dla tych, którzy swoją pracą medialną sprawiają, że prawa człowieka rezonują w przestrzeni publicznej. Ich wysiłek, rzetelność i staranność, a także nowatorskie podejście do przedstawiania tematów i historii przekładają się na oddźwięk medialny i społeczny. Do konkursu zgłaszać można kandydatury dziennikarzy, blogerów, pisarzy i innych osób związanych z mediami.

Jury konkursowe przy ocenie kandydatur weźmie pod uwagę między innymi poruszanie ważnego społecznie tematu, rzetelność i staranność, wpływ na rzeczywistość, oddźwięk medialny i społeczny pracy oraz nowatorskie podejście do przedstawiania tematu/historii.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz do 23 stycznia 2022 roku do godz. 23:59, w temacie maila wpisując imię i nazwisko zgłaszanej osoby, a w treści wiadomości uzasadnienie. Kandydatury osób mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne, redakcje, organizacje pozarządowe lub firmy. Nie przyjmujemy zgłoszeń wysłanych poza dedykowanym formularzem.

Pośród jurorów znajdą się: dyrektorka Stowarzyszenia Anna Błaszczak-Banasiak, osoba reprezentująca Radę Programową Amnesty Polska oraz dwoje ekspertów zewnętrznych. Pełny skład jury zostanie przedstawiony do końca stycznia.

Wkrótce więcej informacji na temat tegorocznej edycji!

  Wyślij zgłoszenie do Pióra Nadziei

  Jeśli chcesz, załącz plik z dodatkowymi informacjami

  Dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016) w ramach konkursu "Pióro Nadziei 2019" na czas realizacji działań statutowych. Pamiętaj, że masz prawo dostępu do swoich danych. Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz też wycofać swoją zgodę, a także złożyć skargę do organu nadzorczego. W sprawie danych osobowych kontaktuj się z nami pod adresem: dane@amnesty.org.pl.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o sile mojego działania oraz sytuacji praw człowieka na świecie. Wiadomości, które od nas otrzymasz, będą dopasowane do Twoich zainteresowań.

  Więcej o nagrodzie medialnej i poprzednich edycjach>>>

  Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
  Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
  Pomagaj wpływać na zmianę prawa
  Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

  Działaj teraz!

  Uratujmy rosyjską artystkę uwięzioną za antywojenny protest

  127978