Zgłoś się do projektu START THE CHANGE. Zmień świat na lepsze!

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do udziału w projekcie edukacji globalnej i edukacji praw człowieka „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”.

O PROJEKCIE

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie kadr szkolnych oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

CO MÓWIĄ OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

Wszystko było tak jak liczyłam a nawet lepiej. Ważny temat, wspaniali ludzie, piękna atmosfera. Dzięki szkoleniu uświadomiłam sobie, jak wiele jest osób, które chcą tego, co ja. Nie jestem sama i mam wsparcie. Nawet drobne działania mają sens.

Obawiałam się, że będzie patetycznie, okazało się, że było rzeczowo, ale też bardzo miło. Mimo tak poważnego tematu, można było i płakać i śmiać się, a pracując z nowo poznanymi ludźmi miało się poczucie jakby się ich znało od lat.

W szkoleniu najbardziej było dla mnie przydatne poznanie autentycznych historii i relacji związanych z prawami człowieka i zrównoważonym rozwojem. Poznałam nowe sposoby wprowadzania tych tematów, angażowania młodzieży oraz pomysły na ćwiczenia i aktywności na lekcjach.

(komentarze w ankietach ewaluacyjnych)

CO MOŻESZ ZYSKAĆ, ANGAŻUJĄC SIĘ W PROJEKT START THE CHANGE!

 • Dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie warsztatów skierowanych do młodych ludzi o zrównoważonym rozwoju, prawach człowieka i migracji. Będziesz kształtować postawy odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz globalnej sprawiedliwości.
 • Dowiesz się jak edukując o prawach człowieka i zrównoważonym rozwoju możesz spowodować realną zmianę w swojej lokalnej społeczności.
 • Otrzymasz pakiet innowacyjnych materiałów edukacyjnych umożliwiających skuteczną pracę z młodzieżą.
 • Przez cały czas uczestnictwa w projekcie będziesz mógł/mogła korzystać z wiedzy i doświadczenia tutorki.
 • Będziesz mieć możliwość uczestnictwa w wirtualnych seminariach z ekspertami i ekspertkami wzbogacających wiedzę i podnoszących kompetencje dydaktyczne.
 • Otrzymasz zaproszenie na specjalne spotkanie uczestników projektu START THE CHANGE!, które odbędzie się w Warszawie 9 marca 2019 r.
 • Otrzymasz zaświadczenie wydane przez Amnesty International z wyszczególnionymi tematami i liczbą godzin odbytych szkoleń i seminariów.
 • Zdobędziesz doświadczenie współpracy z największą organizacją działającą na przecz praw człowieka na świecie.

KOGO SZUKAMY?

Do udziału w projekcie zachęcamy przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki pracujących edukacyjnie z młodzieżą powyżej 13 roku życia. Szukamy osób mających chęć i gotowość mobilizowania społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz globalnej sprawiedliwości. Mile widziane są dwie osoby zgłaszające się z jednej szkoły.

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE SIĘ OSOBA UCZESTNICZĄCA W PROJEKCIE?

 • Uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym w pełnym wymiarze godzin (terminy do wyboru: 21-23 września lub 5-7 października 2018).
  Wspólny wyjazd do ośrodka szkoleniowego z Warszawy w piątek o 12.00, powrót w niedzielę o 15.30.
 • Realizacji ścieżki edukacyjnej dla co najmniej 20 młodych osób z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia. Ścieżka edukacyjna to 3 oddzielne zajęcia warsztatowe dla tej samej grupy osób oraz jedno działanie poza szkołą wraz z instytucją/społecznością lokalną.
 • Uczestnictwo w co najmniej dwóch interaktywnych webinariach metodyczno-dydaktycznych organizowanych w okresie październik 2018 – maj 2019. W webinarium uczestniczyć można z dowolnego miejsca, mając dostęp do komputera z internetem.
 • Udział w anonimowym badaniu kwestionariuszowym i wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu.

KOSZTY DOJAZDU, NOCLEGU I WYŻYWIENIA

Osobom uczestniczącym w szkoleniu zapewniamy nocleg, pełne wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do Warszawy środkami transportu zbiorowego (autobusy, pociągi IC, TLK i Interregio) z/na szkolenie.

REKRUTACJA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie START THE CHANGE! i realizacją planowanych działań, proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>

Na zgłoszenia czekamy do 9 września 2018 roku.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Janem Świerszczem pod adresem: jan.swierszcz@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia

Powiązane tematy

Powiązany temat

Komitet Obrony Sprawiedliwości reaguje na zagrożenia niezawisłości sędziów i prokuratorów

Powiązany temat

Polska: Stop nękaniu sędziów, którzy występują do Trybunału Sprawiedliwości UE