Zgłoś się do projektu START THE CHANGE. Zmień świat na lepsze! – Amnesty International

Zgłoś się do projektu START THE CHANGE. Zmień świat na lepsze!

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do udziału w projekcie edukacji globalnej i edukacji praw człowieka „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie”.

O PROJEKCIE

Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” ma na celu wyposażenie nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży w wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie globalnych współzależności, migracji oraz własnej roli i odpowiedzialności za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu.

KOGO ZAPRASZAMY?

Do udziału w projekcie START THE CHANGE! zapraszamy nauczycielki i nauczycieli oraz edukatorki i edukatorów pracujących z młodzieżą powyżej 13 roku życia. Szukamy osób mających chęć i gotowość mobilizowania społeczności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz globalnej sprawiedliwości. Mile widziane są dwie osoby zgłaszające się z jednej szkoły, instytucji lub grupy nieformalnej.

CO MOŻESZ ZYSKAĆ, ANGAŻUJĄC SIĘ W PROJEKT START THE CHANGE!

 • Po przesłaniu zgłoszenia do projektu otrzymasz egzemplarz „Pomocnika Dydaktycznego dla nauczycieli i nauczycielek, edukatorów i edukatorek o migracjach, prawach człowieka i zrównoważonym rozwoju”. Ten materiał edukacyjny wyposaży cię w wiedzę merytoryczną i pomysły na ciekawe zajęcia z młodzieżą kształtujące postawy odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz globalnej sprawiedliwości.
 • Nauczycielki i nauczyciele biorący udział w START THE CHANGE! będą mieli możliwość uczestnictwa w bezpłatnych webinariach poświęconych problematyce praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i migracji. Oferujemy również możliwość konsultacji treści i metodyki zajęć skierowanych do młodzieży z ekspertami i ekspertkami Amnesty International!
 • Wszystkim klasom/grupom młodzieży zaangażowanym w działania START THE CHANGE! prześlemy pakiet atrakcyjnych materiałów i gadżetów promocyjnych (plakaty, przypinki, wlepki).
 • Nauczyciele i nauczycielki oraz młodzi ludzie, którzy zrealizują wszystkie działania projektowe, otrzymają certyfikat START THE CHANGE! i zdobędą doświadczenie współpracy z największą organizacją działającą na przecz praw człowieka na świecie.
 • “Write the change!” to międzynarodowy konkurs na scenariusz dowolnej fabuły poświęconej tematyce praw człowieka, współczesnych migracji i globalnych współzależności. Szkoły uczestniczące w projekcie mogą wziąć w nim udział i wygrać atrakcyjne nagrody. Więcej informacji o konkursie znajduje się tutaj>>>. Na prace konkursowe czekamy do 31 marca 2019! Udział w konkursie nie jest obowiązkowy.

CZEGO OCZEKUJEMY OD CIEBIE?

 • Obecności na dwóch obowiązkowych webinariach (internetowych seminariach):
  • „Globalne współzależności, zrównoważony rozwój a prawa człowieka” w jednym z dwóch dostępnych terminów: 6 lub 18 marca 2019, o godz. 20.00.
  • „Praca edukacyjna z młodzieżą na temat migracji i praw człowieka z Pomocnikiem Dydaktycznym” w jednym z dwóch dostępnych terminów: 5 lub 12 marca 2019, o godz. 20.00.
 • W webinarium uczestniczyć można z dowolnego miejsca, mając dostęp do komputera z internetem. Jeśli brak możliwości uczestnictwa w webinarium jest jedyną przeszkodą dla twojego zaangażowania w projekt START THE CHANGE!, skontaktuj się z nami przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego do projektu. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie!
 • Przeprowadzenia trzech zajęć z jedną klasą/grupą młodzieży na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych do 31 maja 2019 roku.
 • Realizacji jednego działania (akcji) na rzecz praw człowieka i/lub zrównoważonego rozwoju w społeczności szkolnej lub lokalnej do 31 maja 2019 roku. Inspiracje i pomysły ciekawych akcji znajdziecie w otrzymanych materiałach edukacyjnych.
 • Przesłania dokumentacji ze zrealizowanych działań do 30 czerwca 2019 roku: potwierdzenie uczestnictwa młodzieży w warsztatach (zgodnie z wytycznymi RODO), zdjęcia z przeprowadzonej akcji i warsztatów, wypełnienie krótkiego raportu z realizacji projektu.

REKRUTACJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie START THE CHANGE! i realizacją planowanych działań, proszone są o wypełnienie formularza rekrutacyjnego, który znajduje się tutaj>>>

Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego 2019 roku. 27 lutego poinformujemy o wynikach rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą proszone o przekazanie Stowarzyszeniu Amnesty International danych umożliwiających weryfikację, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym). Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862, z późn. zm.).

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Janem Świerszczem pod adresem: jan.swierszcz@amnesty.org.pl.


Projekt „START THE CHANGE! Działaj lokalnie, zmieniaj globalnie” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Apel w obronie polskiej szkoły

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

18161